bestemmingsplannen en vergunningen: een voorlopige voorziening en wat is het?

Leestijd: 5 minuten

Als initiatiefnemer van een perceel of juist als belanghebbende uit de omgeving zal je ongeacht je positie graag willen weten wat mogelijke kansen en bedreigingen zijn. Een voorlopige voorziening is één van die kansen of bedreigingen. Maar net wat jouw uitgangspositie is. Maar wat betekent een voorlopige voorziening bij bestemmingsplannen en vergunningen? En wat draagt het bij bij het in beroep gaan tegen een verleende omgevingsvergunning, wijziging of nieuw bestemmingsplan? Wij leggen het je uit in deze blog!

Wat is een voorlopige voorziening nu precies?

Een voorlopige voorziening is een tijdelijke beslissing van de bestuursrechter in afwachting van de definitieve uitspraak in een bestuursrechtelijke procedure. Het wordt gebruikt om onomkeerbare schade te voorkomen of een bepaalde situatie tijdelijk te handhaven of wijzigen. Het kan worden aangevraagd bij de rechtbank of de Raad van State in Nederland.

Een voorlopige voorziening is een juridische term die verwijst naar een tijdelijke beslissing of maatregel die door een rechter kan worden genomen om een situatie te regelen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan in een juridisch geschil. Het wordt ook wel een voorlopige maatregel, voorlopige ordemaatregel, of voorlopige beschikking genoemd, afhankelijk van het rechtsgebied en de context van de zaak.

Een voorlopige voorziening kan worden aangevraagd in verschillende soorten juridische procedures, zoals civiele zaken, bestuursrechtelijke zaken, familierechtelijke zaken en strafzaken. Het kan worden aangevraagd bij de bevoegde rechtbank of administratieve instantie en heeft tot doel om tijdelijk een bepaalde situatie te regelen of een partij te beschermen in afwachting van de definitieve uitspraak in de zaak.

Een voorlopige voorziening kan diverse vormen aannemen, zoals een verbod om bepaalde handelingen te verrichten, een verplichting om bepaalde handelingen te verrichten, een toewijzing van voorlopige zorg- of omgangsregelingen bij familierechtelijke zaken, of andere maatregelen die nodig worden geacht om de belangen van de betrokken partijen te beschermen totdat er een definitieve uitspraak wordt gedaan. De criteria en procedures voor het aanvragen en verkrijgen van een voorlopige voorziening kunnen verschillen per rechtsgebied en type zaak, en het is raadzaam om juridisch advies in te winnen bij een gekwalificeerde jurist of advocaat om de specifieke regels en procedures in jouw rechtsgebied te begrijpen.

Wat houdt een voorlopige voorziening in bij bestemmingsplannen en vergunningen?

Een voorlopige voorziening is een extra procedure die je apart kunt inzetten als er nog een beslissing moet plaatsvinden over een ingediend beroep. Deze procedure zorgt voor een vertraging of uitstel terwijl je beroep wordt behandeld. Een voorlopige voorziening dien je in bij de rechtbank of gerechtshof en wordt vaak ingezet bij situaties met onomkeerbare gevolgen. Tijdens de bezwarenperiode van bijvoorbeeld een vergunning is de vergunning al geldig. Handelingen zoals kap, sloop of bouw kan je dus tijdelijk stopzetten met een voorlopige voorziening terwijl je in afwachting bent van de beroepsprocedure.

Samengevat: je kunt een procedure voorlopige voorziening gebruiken als je beroep hebt ingediend tegen een verleend bestemmingsplan of omgevingsvergunning. Met een voorlopige voorziening voorkom je dat een nog niet definitief besluit onomkeerbare gevolgen met zich mee brengt.

Hoe werkt het in de praktijk?

Bij een bestemmingsplan of omgevingsvergunning die niet onherroepelijk is kan je in beroep gaan mits binnen het beroepstermijn. Het is in eerste instantie belangrijk om te weten of jij belanghebbende bent. Dat is van invloed of je beroep slaagt maar ook bij een voorlopige voorziening is dat belangrijk. Want op welke gronden dien je het in? Wanneer een persoon of bedrijf zich tot belanghebbende kan rekenen is per situatie maatwerk. Het beste kan je als je dat niet weet ons even vragen. Ook kunnen wij belanghebbenden voor jou als initiatiefnemer in kaart brengen.

Een voorlopige voorziening kan vanuit meerdere oogpunten bekeken worden. Dit kan vanuit het oogpunt als initiatiefnemer waartegen beroep is ingesteld, juist als belanghebbende tegen een dergelijke initiatiefnemer of als belanghebbende tegen de overheid. In dit geval zijn de laatste twee dubbel omdat een initiatiefnemer een vergunning of bestemmingswijziging verleend krijgt door de overheid en de overheid dus de verlening moet motiveren tijdens de beroepsprocedure.

Een voorbeeld

In het geval van een verleende omgevingsvergunning voor het bouwen van een grote loods kan de buurman daar hinder van ondervinden. Als belanghebbende zoals deze buurman kun je tegen deze verleende vergunning in beroep gaan. Echter mag de loods tijdens de beroepsprocedure al gebouwd worden omdat de vergunning verleend is. Juist om dat te voorkomen kan de procedure voorlopige voorziening worden opgetuigd. Waarom vraag je?

Met de voorziening voorkom je een onomkeerbare situatie. Stel dat de betreffende buurman zijn beroep gegrond wordt verklaard maar de loods staat er al, dan wordt er niet meer gestuurd op gedwongen sloop van de loods. Ook al staat de buurman in zijn recht. De reden dat niet gesloopt wordt is omdat sloop een onevenredig zwaar middel is om het gegronde/toegekende beroep te handhaven. Zodoende blijft de loods gewoon staan. Voor de initiatiefnemer mooi, voor de belanghebbende die nota bene in zijn gelijk gesteld is minder mooi.

Samengevat: een procedure voorlopige voorziening wordt alleen opgestart als er sprake is van een lopende beroepsprocedure. Er moet sprake zijn van een spoedeisende situatie, bijvoorbeeld ter voorkoming van een onomkeerbare situatie. Het kan bijvoorbeeld worden gebruikt bij de kap van een boom of sloop van een pand. Maar ook bij (ver)bouw en nog veel meer situaties is het van toepassing.

De procedure van een voorlopige voorziening

Je begint met het indienen van het verzoek. Dit kun je doen bij de rechtbank. Heb je een hoger beroep lopen dan moet je bij het gerechtshof zijn. Je doet een voorlopige voorziening tegen het betreffende bestuursorgaan. Zij zijn immers de partij die een vergunning hebben verleend of medewerking aan uitgebreide procedure hebben verleend. In het geval van bestemmingen en vergunningen zal de gemeente de rol van verweerder op zich nemen.

Uiteindelijk vindt de zitting plaats en volgt er een uitspraak. De uitspraak kan in het voordeel zijn van de indiener of juist de verweerder. De rechter kan de voorlopige voorziening niet, gedeeltelijk of helemaal toewijzen. Vaak valt of staat het met de argumenten van de beide partijen. Het aantekenen van beroep en aanvullend een voorlopige voorziening doet men dan ook vaak alleen wanneer men vrij zeker van haar zaak is.

Ben je initiatiefnemer en wil je dat je in jouw belangen behartigd wordt? Wij kunnen je adviseren in het gehele bestemmings- en vergunningentraject. Van A tot Z ontzorging. Ben je juist belanghebbende bij een dergelijk initiatief? Ook daar hebben wij bij CADDESK veel ervaring mee en kunnen we jou daar juridisch in ondersteunen.

Ongeacht in welke rol jij zit kunnen wij jou van dienst zijn! Vul vrijblijvend dit formulier in. Bellen mag natuurlijk ook.

Jorrit Zeldenrust

25 maart 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident