Wat is binnenplans of buitenplans afwijken van het bestemmingsplan?

Leestijd: 4 minuten

Als je plannen hebt die niet passen binnen het huidige bestemmingsplan dan vraag je je vast af welke vervolgstappen jij kan nemen om je plan alsnog van de grond te krijgen. Voordat je een vervolgstap neemt is het goed om te weten welke vervolgstap bij jouw situatie past. Daarom doe je er goed aan om te kijken in hoeverre jouw plannen afwijken van de regels.

Je kan namelijk een bestemmingswijziging doen. Maar je kan ook binnenplans afwijken of buitenplans afwijken van het bestemmingsplan zonder een bestemmingswijziging te hoeven doen. Als je medewerking krijgt van de gemeente voor het afwijken verlenen zij jou een afwijkende omgevingsvergunning. Dit zodat je de plannen kan gaan uitvoeren.

Maar wat is het binnenplans en buitenplans afwijken van het bestemmingsplan eigenlijk? En wanneer kan je er gebruik van maken? Wij leggen het je uit in deze blog!

Wat is binnenplans afwijken van het bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan geldt voor een verzameling van percelen. Per perceel zijn één of meer bestemmingen toegekend met daarin opgenomen regels. Deze regels zijn de concrete vertaalslag van wat je wel en niet mag doen op jouw perceel. Naast deze regels is er vaak een paragraaf opgenomen in welke gevallen je mag afwijken van de geldende bestemming. Een regel is bijvoorbeeld het bouwen van bijgebouwen in beginsel verboden is. Echter kan men hiervan afwijken middels een opgenomen afwijking van de regels.

Een afwijking uit een woonbestemming:

‘’Burgemeester en wethouders kunnen een omgevingsvergunning verlenen ten behoeve van afwijking van het bepaalde in lid 15.2 onder b sub 1 voor: a) het vergroten van het bebouwingspercentage van het erf buiten het bouwvlak tot maximaal 70%. Een omgevingsvergunning als bedoeld onder sub a wordt slechts verleend, wanneer geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

het straat- en bebouwingsbeeld;

de milieusituatie;

de woonsituatie;

de verkeersveiligheid; en

de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.

Binnenplans afwijken kan je dus alleen doen als je afwijking valt onder de genoemde afwijkingen opgenomen in het bestemmingsplan. Valt jouw plan niet onder die afwijkingen dan zal je moeten kijken naar buitenplans afwijken.

Wat is buitenplans afwijken van het bestemmingsplan?

Buitenplans afwijken van het bestemmingsplan doet al een beetje verraden wat het is. Dat doe je wanneer je plannen niet passen binnen de kaders van het binnenplans afwijken. Onder buitenplans afwijken valt bijvoorbeeld de uitgebreide omgevingsvergunningsprocedure. Dit traject is nagenoeg gelijk aan het traject van een bestemmingsplanwijziging. Zodoende zou je dus ook kunnen kiezen om je bestemming te wijzigen. Welke van de twee je het beste kan kiezen in welke situatie lees je hier. Een kleine buitenplanse afwijking is de kruimelregeling.

Hoe lang duren beide trajecten?

Normaal gesproken duurt het traject van zowel binnenplans afwijken als de kruimelregeling plus minus 8 weken. Het traject voor het buitenplans afwijken en dus van bijvoorbeeld een bestemmingswijziging duurt langer. Exclusief extra’s zoals het voortraject, behandelen van zienswijzen en bezwaren van belanghebbenden spreek je over plus minus 26 weken.

Wat moet ik doen?

Afhankelijk van wat je plan is zal je moeten kijken middels welke procedure je jouw plan kan realiseren. Kan je bijvoorbeeld binnenplans afwijken, gebruik maken van de kruimelregeling of wijken je plannen dusdanig van het bestemmingsplan af dat je moet gaat voor bijvoorbeeld een bestemmingsplanwijziging?

Bij CADDESK kunnen we je dan ook adviseren welke weg je moet inslaan om jouw droom tot werkelijkheid te maken! Voorkom een afwijzing en doe het in één keer goed! Dat bespaart je zowel tijd als geld. Voor een 1ste gratis en vrijblijvend gesprek vul je dit formulier in. Liever even bellen? Dat mag ook!

Jorrit Zeldenrust

12 januari 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident