De Omgevingswet opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2024

Leestijd: 3 minuten

Het was al een tijd onduidelijk of de Omgevingswet inderdaad al dan niet weer zou worden uitgesteld. Voor veel partijen blijft de onzekerheid er echter nog steeds. Is 1 januari 2024 dan wél haalbaar of wordt de wet dan wederom weer uitgesteld? Onder andere Gemeenten, Provincies en Waterschappen zullen namelijk in de praktijk uitvoer moeten brengen aan deze wet en hier op moeten gaan voorsorteren. Deze onzekerheid brengt de nodige onrust met zich mee.

Eerder hebben wij al een blog geschreven over wat de Omgevingswet precies is. Uitgangspunt is dat de nieuwe wet- en regelgeving het makkelijker moet maken voor de burger.

Waarom is de Omgevingswet opnieuw uitgesteld?

Er was en is nog veel onzekerheid over het Digitaal Stelsel Omgevingswet (verder: DSO). De Adviescommissie ICT gaf aan dat het onverantwoord is om de wet nu in te voeren daar waar het DSO nog helemaal niet naar behoren functioneert in de testfasen.

Wat is het DSO?

Het DSO is een integrale online tool waarin alles samenkomt. En wat is dan alles? Je kunt binnen deze website de bestemming (functie) inzien die op jouw perceel rust, welke regels hieraan verbonden zijn en wat je wel en niet mag doen op jouw perceel. Eigenlijk hetgeen wat je nu op www.ruimtelijkeplannen.nl kunt inzien. Maar er is meer: er kan maatwerk geboden worden. De zogeheten ‘’bruidsschat’’ waarin onder andere vergunningsvrij bouwen in is opgenomen wordt van centraal naar decentraal. Gemeenten kunnen in de toekomst dus maatwerk-regels inzake vergunningsvrij bouwen toekennen aan gebieden. En dat niet alleen, ook is er ”de knip”. In een andere blog gaan we daar meer aandacht aan besteden.

Maar ook het doen van vergunningsaanvragen kan in de toekomst via het DSO. Hetgeen wat nu nog via www.omgevingsloket.nl verloopt. Het is een integrale samenhang van nu nog allemaal losse websites. Straks staat alles (als het goed is) op één plek.

In deze blog lees je meer over het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

Welke onrust brengt de Omgevingswet met zich mee?

Vooral regionale en lokale overheden zullen in de praktijk met de Omgevingswet moeten gaan werken. De Omgevingswet brengt veel veranderingen met zich mee en daar moeten deze overheden op voorsorteren. Denk aan het opnieuw inrichten van de processen, maar ook de implementatie van de wet- en regelgeving zelf in de organisatie, en concreter: tot hoelang kunnen gemeenten bijvoorbeeld nog bestemmingsplanprocedures van initiatiefnemers in behandeling nemen? Hier gaat namelijk tijd mee gemoeid en is niet in één of twee maanden klaar. Deze lokale overheden bevinden zich heden dan ook tussen wal en schip. Enerzijds moeten zij namelijk gaan voorsorteren op de nieuw wet- en regelgeving, anderzijds moeten zij weer terugvallen op de huidige wet- en regelgeving. Dit frustreert processen.

”Het is alsof je gaat verhuizen. De verhuisdozen zijn ingepakt en je bent klaar om te gaan, maar vervolgens krijg je te horen dat je pas later intrek kan nemen in het nieuwe onderkomen. En dat dan tot 5x toe.”

Wanneer nu wel duidelijkheid over de Omgevingswet?

Het ontwerp-Koninklijk Besluit van Minister De Jonge pleit voor inwerkingtreding van de Omgevingswet op 1 januari 2024. Wel zijn er nog onduidelijkheden over de randvoorwaarden die worden gesteld vanuit diverse adviserende organen (zoals de Vereniging van Nederlandse Gemeenten). Lokale overheden zullen namelijk in de praktijk uitvoer moeten brengen aan de wet. En dan moet alles wat met de Omgevingswet samenhangt (zoals het DSO) gewoon naar behoren moeten werken.

Conclusie

Hierover is het laatste woord nog niet gesproken.

Jorrit Zeldenrust

18 februari 2023

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident