Een onherroepelijk bestemmingsplan: is het definitief?

Leestijd: 3 minuten

Een onherroepelijk bestemmingsplan: of het nu het bestaande bestemmingsplan is, een nieuw bestemmingsplan dat recentelijk in werking is getreden of doorgevoerde wijzigingen op het bestaande, het is de vraag voor jou als belanghebbende of onherroepelijk ook definitief is.

Er spoken vast en zeker diverse vragen door je heen, kan jij bijvoorbeeld als belanghebbende nog bezwaar maken en als het onherroepelijk is, is het dan ook echt definitief? En wat komt er allemaal meer bij kijken? Wij leggen het je uit in deze blog!

Een bestemmingsplan doorvoeren

We beginnen bij het begin: een wijziging van het bestaande-, of inwerkingtreding van een nieuw of aanvullend bestemmingsplan kan verschillende oorzaken hebben. Deze oorzaken hebben wij onderstaand uiteen gezet.

Het kan zijn dat een bedrijf of particulier met een perceel iets wil ondernemen dat momenteel in strijd is met het bestemmingsplan. Zodoende is het betreffende bedrijf of de particulier naar de gemeente gestapt met het verzoek tot wijziging van de bestemming. Voordat de gemeente instemt met een wijziging gaat er een heel proces aan vooraf. De verzoekende partij zal daarom goed hebben gemotiveerd middels o.a. een ruimtelijke onderbouwing waarom een wijziging zou kunnen.  

Een andere oorzaak kan zijn dat de gemeente haar beleid heeft herzien en zodoende binnen haar regio hier en daar aanpassingen maakt die inspelen op de factoren waar het beleid op gebaseerd is. Denk hierbij aan economie, welvaart, krimp en groei, woningnood en meer. Waarom een gemeente dit één keer in de zoveel tijd doet en of het mag lees je hier.

Een derde mogelijkheid ben jij. Ook jij kan een procedure opstarten met verzoek tot wijziging van de huidige bestemming op jouw perceel. Hiervoor zijn veel redenen te bedenken, denk bijvoorbeeld aan een uitbouw, nieuwbouw, gewijzigd gebruik van het perceel en meer.

Bestemmingsplan, belanghebbenden en bezwaar

Normaliter is het zo dat bij een nieuw bestemmingsplan of wijziging van het bestaande dit bekend wordt gemaakt door de gemeente. Dat gebeurt vrij minimaal en doet men vaak via een huis-aan-huisblad, brief in de brievenbus van omwonenden of zelfs alleen op haar eigen website.

Er zijn vaak onduidelijkheden voor belanghebbenden wanneer en hoe er een zienswijze kan worden ingediend. Tijdens het voorontwerp bestemmingsplan kan men input aanleveren en tijdens het aanvullende ontwerp bestemmingsplan kan men in 6 weken tijd dat het ter inzage ligt een zienswijze indienen. Hierin geven belanghebbenden hun zienswijze aan, het liefst onderbouwd met gegronde argumenten.

Vervolgens wordt het ontwerpbestemmingsplan vastgesteld en ter inzage gelegd waar belanghebbenden, die tevens een zienswijze hebben ingediend, beroep kunnen aantekenen binnen een bepaalde periode. Is de periode van het beroepstermijn afgelopen dan treedt het bestemmingsplan officieel in werking. Vanaf dan is een bestemmingsplan onherroepelijk.

UPDATE: zonder zienswijze geen beroep is niet meer van toepassing. Ook zonder een zienswijze kan vanaf heden beroep worden aangetekend. Wel werkt het hebben ingediend van een zienswijze in je voordeel bij de beroepsprocedure.

Is een onherroepelijk bestemmingsplan definitief?

Het antwoord waar je naar opzoek bent: een onherroepelijk bestemmingsplan is, hoe vervelend het soms kan zijn, definitief. De gemeente heeft het op haar eigen wijze kenbaar gemaakt, er is kans gegeven om een zienswijze in te dienen en juridisch beroep aan te tekenen. Als de termijnen zijn verstreken is het onherroepelijk en is het plan definitief in werking getreden.

Zelfs als achteraf blijkt dat er diverse fouten zijn gemaakt of verkeerde aannames zijn gemaakt aan de hand van foutieve of misleidende input kan dat niet meer worden rechtgezet. Men had de gemeente daarop kunnen attenderen in de gegeven termijnen van de zienswijzen en beroep.

Advies: daarom doe je er altijd goed aan om de actuele ontwikkelingen in jouw regio in de gaten te houden. Zodoende vis je, mocht je ooit direct of indirect belanghebbende zijn, niet achter het net. Kom je er pas achter als het plan onherroepelijk is en wil je er iets aan doen, dan rest je niets anders dan een bestemmingswijzigingsprocedure op te starten. Een zienswijze indienen of in beroep gaan kan dan niet meer.

Heb je vragen over een aanvraag bestemmingsplanwijziging, het indienen van een zienswijze, juridische dienstverlening, wil je zelf een initiatief ontplooien of ben je zelf belanghebbende van een ander zijn initiatief? Ongeacht wat het is kijken wij graag met je mee! Vraag gratis en vrijblijvend een 1ste advies aan via dit formulier. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

18 november 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident