Hoe dien ik een omgevingsvergunning in?

Leestijd: 3 minuten

Een omgevingsvergunning heb je vaak nodig als je iets wilt bouwen, inrichten of veranderen. Dat kan heel breed zijn. Van het bouwen van een loods of tuinhuis tot het inrichten van een terrein met een ontsluiting op de openbare weg en erfafscheiding. Maar ook het onttrekken van oppervlaktewater en meer. Maar hoe dien je een omgevingsvergunning in?

Weet waar je staat bij een omgevingsvergunning

We beginnen bij het begin: weet waar je staat met jouw plannen. Ten eerste heeft het aanvragen van een omgevingsvergunning alleen zin als het gaat om iets dat niet in strijd is met de regels van het bestemmingsplan of met de kruimelregeling gerealiseerd kan worden. (Ook kan je in sommige gevallen vergunningsvrij bouwen.)

Voorbeeld: als je een woning wilt bouwen dan moet dat wel al in de bestemming zelf en de bouwregels van het bestemmingsplan staan. Denk bijvoorbeeld aan een bouwvlak voor een woning of dat een x-percentage van het perceeloppervlak bebouwd mag zijn. Dit samen met maximale goothoogtes en andere bouwregels waar de woning aan moet voldoen.

Past de woning die je wilt bouwen niet binnen deze regels of mag er helemaal geen woning gebouwd worden, dan zal je eerst een bestemmingswijziging moeten doen alvorens je de omgevingsvergunningaanvraag indient. De omgevingsvergunning wordt namelijk afgewezen met als reden dat je in strijd bent met de geldende bestemming. Een andere optie is een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure. Dit wordt bij kleinere ingrepen gedaan. Als de woning bijvoorbeeld niet voldoet aan de bestemming ‘wonen’, bijvoorbeeld qua oppervlakte of (deels) buiten het bouwvlak.

Aanvullend: je denkt vast, waarom moet ik een omgevingsvergunning aanvragen als mijn plannen passen binnen het bestemmingsplan? Dat zit zo: de gemeente toetst de vergunning niet alleen aan het bestemmingsplan maar o.a. ook aan het bouwbesluit en in sommige gevallen de welstandscommissie. Brandveiligheid, uitstraling van het bouwwerk en dergelijke tellen ook mee in de vergunningverlening.

Hoe dien je een omgevingsvergunning in?

Nu je weet wanneer je een omgevingsvergunningaanvraag indient is het de vraag hoé je de omgevingsvergunning indient.

Je dient een omgevingsvergunning als volgt in: je gaat naar het omgevingsloket. Daar log je in met jouw Digid. Vervolgens klik je op nieuwe aanvraag indienen. Eerst moet je de aanvraag een naam geven. Ook moet je een korte omschrijving van maximaal 500 karakters maken waarin je kort jouw plannen toelicht.

Vervolgens je gegevens invullen en dan krijg je een lijst met allemaal onderwerpen die je, mits van toepassing, aanklikt. Zie onderstaande figuur ter voorbeeld. Wil je bijvoorbeeld een vrijstaande garage bouwen, dan moet je ‘’bijbehorend bouwwerk bouwen’’ aanklikken. Dit samen, als dat er nog niet is, ‘’uitrit aanleggen’’ (ontsluiting op openbare weg). Vervolgens kun je aanvullend documenten uploaden zoals bouwtekeningen en maatvoeringen.

Figuur 1: een stukje van de lijst van werkzaamheden die je kunt aanklikken. Bron: www.omgevingsloket.nl

Hier moet je op letten tijdens het indienen omgevingsvergunning

Om zo weinig mogelijk vragen en een soepele gang van zaken te bewerkstelligen dien je de aanvraag zo volledig mogelijk in. Als het om een nieuw of gewijzigd bouwwerk gaat moet je aanvullend een bouwtekening en dergelijke uploaden. Anders zal men hier later alsnog om vragen. Ook doe je er goed aan om alvast voorwerk te doen. Op basis van welke regels laat dit het toe? Zo hou je de aanvraag in eigen hand en gooi je het niet blanco ‘’over de schutting’’ ter beoordeling.

Wij zien in de praktijk dat hoe vollediger de aanvraag is, des te sneller je reactie en medewerking krijgt. Dien de omgevingsvergunningsaanvraag daarom strategisch in.

Bij CADDESK zijn wij hier zeker niet onbekend mee! Twijfel je bij jouw aanvraag of je de insteek van het verhaal goed hebt of dat er wellicht nog zaken ontbreken? Vul dan dit contactformulier in! Bellen mag natuurlijk ook. Ook kunnen wij beoordelen of het indienen van een aanvraag nut heeft of dat het sowieso wordt afgewezen. Dit omdat jouw plannen bijvoorbeeld in strijd zijn met het bestemmingsplan en je dus eerst een bestemmingswijziging moet doen.

Jorrit Zeldenrust

3 juni 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident