hoe kan ik bezwaar maken tegen een omgevingsvergunning?

Leestijd: 4 minuten

Als bedrijf of particulier kunnen er ontwikkelingen om je heen plaatsvinden. Ontwikkelingen van bijvoorbeeld nieuwbouw of bijbouw. Ontwikkelingen die jouw bedrijvigheid of woonplezier kunnen beïnvloeden. Is daar sprake van dan wil je daar natuurlijk iets aan doen. Maar hoe kan je bezwaar maken tegen een verleende omgevingsvergunning? En welke andere factoren kunnen je hierbij helpen? Lees het in deze blog!

De omgevingsvergunning in het kort

Een omgevingsvergunning is een vergunning die je voor bepaalde plannen moet aanvragen. Denk hierbij aan bouw, verbouw of uitbouw. Het eerste wat je kan doen is checken of jouw plannen omgevingsvergunningplichtig zijn. Er zijn namelijk ook kaders voor vergunningsvrij bouwen. Wanneer blijkt dat je plan vergunningsplichtig is moet je een omgevingsvergunning aanvragen. Deze aanvraag toetst de gemeente aan het bestemmingsplan en wanneer jouw plan niet in strijd is met de regels van het bestemmingsplan wordt je vergunning toegekend en kan je gaan bouwen. Lees hier er meer over.

Hoe maak je bezwaar tegen een omgevingsvergunning?

Als een omgevingsvergunning wordt toegekend aan je buurman en je bent het er niet mee eens dan kan je tot 6 weken na het verlenen van de vergunning als belanghebbende bezwaar maken. Bijvoorbeeld omdat de aanbouw zon uit je tuin wegneemt of zakelijk dat de panduitbreiding van de buur extra aanvoer van klanten met zich mee brengt die alle algemene parkeerplekken in beslag nemen.

Daarnaast kan het ook voorkomen dat de vergunningsaanvraag onjuist is getoetst aan het bestemmingsplan. Dat blijkt dat het bouwplan van uw buurman waarvoor de vergunning is verleent in strijd is met het bestemmingsplan. Dit betekent dat de gemeente de vergunning in eerste instantie nooit had mogen verlenen. Enige kennis van het geldende bestemmingsplan is daarom nooit verkeerd.

Wat de reden ook mag zijn, als je van mening bent dat je benadeeld wordt kun je bezwaar maken. De realiteit is echter wel zo dat je niet altijd in je gelijk gesteld zal worden. Is dat het geval dan kan je eventueel het juridische traject in gaan.

Let er dus altijd op dat bij het schrijven van een bezwaar je het bezwaar gegrond motiveert. Dit kan tekstueel zijn maar foto’s kunnen ook veel bijdragen. Het bezwaar dien je in binnen 6 weken nadat de vergunning is verleent bij het betreffende overheidsorgaan (lees: de betreffende gemeente). Dit kan via een digitaal portaal op de website, per mail of per post. Per post is het advies dit altijd aangetekend te doen, zo voorkom je dat men ontkent het ontvangen te hebben.

Hoe kan privaatrecht mij helpen?  

Naast het feit dat een omgevingsvergunning wettelijk alleen verleent mag worden als het plan past binnen de regels van het bestemmingsplan (op uitzonderingen zoals de kruimelregeling daargelaten) is het goed om vanuit het privaatrecht te kijken naar de nieuwe ontwikkelingen van je buurman. Hier wordt bij het verlenen van een omgevingsvergunning namelijk niet naar gekeken.

In het privaatrecht zijn regels opgenomen die je kan gebruiken. Alleen is het zaak om te weten wat die regels zijn en of de plannen van de buurman in strijd met deze regels zijn. Zo ja, dan zou je vanuit het privaatrecht de plannen van de buurman alsnog kunnen stoppen of in ieder geval beperken. Lees hier meer over het privaatrecht. Een voorbeeld is dat een doorzichtig raam niet binnen 2 meter van de erfgrens mag staan. Dit in verband met privacy.

Conclusie

Naast het benoemen van de zichtbare belemmeringen die het plan van de buurman voor jou kunnen opleveren doe je er goed aan om te kijken of datzelfde plan van de buurman in strijd is met het bestemmingsplan. Daarnaast kun je ook nog vanuit het privaatrecht kijken of het plan daarmee in strijd is. Zo weet je zeker dat jij er in ieder geval alles aan gedaan hebt om je gelijk te halen.

Ben je het niet eens met een verleende omgevingsvergunning en ben je benieuwd wat je ertegen kan doen? CADDESK helpt je graag! Je kan ons bereiken via dit formulier. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

23 januari 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident