Hoe kan ik mijn bedrijfsbestemming uitbreiden?

Als ondernemer of eigenaar van een bedrijf ben je op zoek naar mogelijkheden om je bedrijfsvoering uit te breiden. Dat gaat vaak hand in hand met de groei van je bedrijfsruimte. Als je geen ruimte meer hebt op je eigen terrein dan denk je al snel aan het uitbreiden naar een ander perceel. Daar moet dan wel een voor jouw passende bedrijfsbestemming op komen. Maar hoe kan je jouw bedrijfsbestemming uitbreiden? Wij leggen het je uit in deze blog!

Uitbreiden van je bedrijfsbestemming

Hoe kan je je bedrijfsbestemming uitbreiden? Ten eerste is het goed om te weten dat als jij wilt uitbreiden naar een ander perceel dat dat perceel in eigendom moet zijn van jou of je bedrijf. Je kunt immers niet zomaar bestemmingen van derden gaan aanpassen en daarop bouwen. Huren kan uiteraard ook en dat je in overleg met de eigenaar de bestemming aanpast.

De haalbaarheid van het uitbreiden van je bedrijfsbestemming

Ten eerste gaat de haalbaarheid gepaard met jouw initiatief en situatie. Het betreft dan ook per casus maatwerk. Je breidt je bedrijfsbestemming uit op een ander perceel, dit doe je hoogstwaarschijnlijk omdat je meer bedrijfsruimte nodig hebt. De vraag is dan ook wat concreet jouw wens hierin is en hoe je het eindresultaat voor je ziet.

Ten tweede is het de vraag wat de huidige bestemming is van het perceel waar je naar wilt uitbreiden. Betreft het een perceel waar al een bedrijfsbestemming op rust maar waar je wens nog niet helemaal mee strookt wat betreft de bestemmingsregels, of gaat het om een perceel waar momenteel een andere bestemming op rust? Denk bijvoorbeeld aan een agrarische bestemming.

Ten derde is het goed om te weten of er milieugevoelige objecten in de nabijheid gesitueerd zijn. Dit zijn onder andere woningen. In het kader van milieuzonering kan dit een initiatief soms ook opbreken. De situering en omgeving is dan ook een belangrijke factor in de haalbaarheid van jouw plannen.

Hoe gaat het dan in zijn werk?

Hoe je daadwerkelijk een bedrijfsbestemming op een perceel krijgt of dat je de bestaande regels van een bedrijfsbestemming aanpast naar jouw wens doe je middels een bestemmingswijziging. Wanneer je je plannen voor jezelf duidelijk hebt dient men vaak een principeverzoek in, daar waar er sprake is van lastigere casussen doe je er verstandig aan een formeel verzoek in te dienen of eerst vooroverleg aan te vragen.

Het doel met bovenstaande principe- of formeel verzoek is dat je akkoord krijgt vanuit de gemeente en zij willen meewerken aan de wijzigingsprocedure. Tijdens deze procedure zal je een (postzegel)bestemmingsplan moeten opleveren. Dat plan bestaat uit de regels, verbeelding en toelichting. De toelichting hiervan kent men ook wel als de ruimtelijke onderbouwing.

Wanneer je hebt kunnen aantonen dat na realisering van jouw initiatief sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening dan zal de gemeente de wijziging doorvoeren. Alvorens het nieuwe (postzegel)bestemmingsplan wordt vastgesteld op jouw perceel wordt het nog wel ter inzage gelegd. Belanghebbenden kunnen bezwaar of beroep indienen tegen het betreffende initiatief. De beweegredenen hiervoor kunnen heel divers zijn. Lees hier meer over belanghebbenden.

Conclusie

Je weet nu hoe je jouw bedrijfsbestemming kunt uitbreiden, of althans: hoe het in zijn werk gaat. De vraag in hoeverre het haalbaar is en aan welke knoppen je moet draaien om de gemeente in de juiste stand te krijgen is maatwerk. Dit verschilt dan ook per casus. Het gaat gepaard met veel factoren die de haalbaarheid van jouw wens bepalen.

CADDESK heeft 25+ jaar ervaring met bestemmingswijzigingen. En dat niet alleen, ook weten wij hoe je aan de knoppen draait om de gemeente in de positieve stand te zetten daar waar vaak een terughoudende houding is. Wil je vrijblijvend advies over jouw casus en de haalbaarheid ervan? Vul dan dit formulier in. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

12 mei 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident