Is een principeakkoord garantie voor een wijziging van de bestemming?

Leestijd: 3 minuten

Je hebt voor jouw initiatief een principeakkoord ontvangen. Dat is goed nieuws! De gemeente informeert in de betreffende brief of vervolgbrief hoe het traject er verder gaat uitzien en wat ze van jou verwachten. Hoewel dit natuurlijk heel goed nieuws is, is de vraag wel of een principeakkoord garantie is voor een wijziging van de bestemming. Of dat zo is leggen wij je uit in deze blog.

Wat is een principeakkoord precies?

Een principeakkoord is een positieve reactie vanuit de gemeente op jouw plannen. Het is een eerste stap die vaak wordt gezet bij een initiatief dat in strijd is met de huidige bestemming. In het kort dien je een principeverzoek in bij de gemeente. Vaak gebeurt dit via het omgevingsloket. Wat een principeverzoek exact inhoud lees je in deze blog.

In een principeakkoord wordt aangegeven dat jij een principeverzoek hebt ingediend. Aan de hand van dit ingediende verzoek is de gemeente tot een oordeel gekomen. Eerst wordt benoemd wat de strijdigheid is met het bestemmingsplan om vervolgens tot het oordeel te komen. In het geval van een akkoord geeft de gemeente aan om geheel of grootendeels medewerking te verlenen aan de procedure tot bestemmingswijziging. Dit eventueel met een paar aanvullende eisen.

Een andere voorwaarde is dat initiatiefnemer (jij) in het vervolgtraject een ruimtelijke onderbouwing moet overhandigen waaruit blijkt dat sprake is van een goede ruimtelijke ordening. Dit samen met een gewijzigd bestemmingsplan. De ruimtelijke onderbouwing is dan ook de toelichting van het op te leveren gewijzigde bestemmingsplan (naast de vernieuwde regels en verbeelding voor jouw perceel).

Is een principeakkoord garantie voor een bestemmingswijziging?

Een principeakkoord is geen garantie voor een wijziging van de bestemming. Zoals in de vorige paragraaf besproken is het vervolgtraject onder andere het aanleveren van een ruimtelijke onderbouwing, hetgeen dat deel uitmaakt van de wijzigingsprocedure. In deze ruimtelijke onderbouwing dient gemotiveerd te worden waarom het initiatief passend is binnen de bestaande omgeving. Aspecten als ecologie, bodem, archeologie, milieuzonering en meer worden hierin gemotiveerd toegelicht. Meer hierover lees je in deze blog.

Tijdens de bestemmingswijziging-procedure wordt voorgenomen initiatief ter inzage gelegd middels een publicatie. Dit gebeurt vaak via het huis-aan-huis blad of op de website van de gemeente. Ook kan je zelf zoeken naar publicaties.

Afbeelding 1: voorbeeld van een publicatie. Foto: Achterhoek Nieuws

In deze publicatie (al dan niet verwijzende naar de website van de gemeente) staat vermeldt hoe en wanneer mensen bezwaar kunnen indienen. Uiteraard is het maar de vraag of er bezwaar gemaakt wordt. En ook of deze mensen wel of niet belanghebbende zijn en in hoeverre hun motiveringen gegrond zijn. Ook kunnen zij beroep instellen tegen de beslissing van de gemeente. Of dat beroep slaagt is maar de vraag.

Eventuele bezwaren en daarop bordurende beroepen kunnen vanuit alle hoeken komen. De vraag is echter of het belanghebbenden zijn en of de argumenten gegrond zijn. Vaak is dan wel ook in te schatten of een betoog wel of niet slaagt.

Wat moet ik nu doen?

Óók daarom is een goede ruimtelijke onderbouwing gewenst. Het motiveren waarom een initiatief passend is en er sprake is van een goede ruimtelijke ordening moet dan ook goed en onderbouwd gebeuren. Als een aspect niet goed gemotiveerd wordt kan dat vraagtekens gaan oproepen bij de gemeente. Ook kan een goede motivering voorkomen dat er wordt meegegaan in bezwaren van derden. Je tracht alles tot zover het binnen je bereik is uit te sluiten en dicht te timmeren.

Daarnaast is het goed om van tevoren in kaart te hebben wat potentiële risico’s zijn die de procedure bestemmingswijziging mogelijkerwijs kunnen belemmeren.

Conclusie

Een principeakkoord geeft geen garantie op een definitieve bestemmingswijziging. Wel is het een goede indicator, de gemeente geeft niet voor niets een akkoord. Echter ben je nog niet klaar. Zo moet er onder andere een goede ruimtelijke onderbouwing worden aangeleverd. Daarnaast moet je rekening houden met potentiële weerstand uit de omgeving.

Bij CADDESK hebben wij hier 25+ jaar ervaring mee. Wij pakken het traject van A tot Z op! Van ruimtelijke onderbouwingen, risicoanalyses tot het schrijven van nieuwe bestemmingsplannen en het aangaan van juridische trajecten. Heb je een vraag of kan je wel wat hulp gebruiken? Vul dan dit formulier in. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

16 april 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident