Is een woonbestemming een beperking voor een bedrijf?

Leestijd: 5 minuten

Je hebt plannen om de bedrijfsbestemming die op jouw woning rust te wijzigen naar een woonbestemming. Dit kan vele redenen hebben. Zo kan de taxatie en de waarde van je woning significant lager uitvallen, zijn de financieringsmiddelen voor de koper beperkt en leidt datgeen tot een beperktere koopdoelgroep.

Maar nu wil je de bedrijfsbestemming wijzigen naar een woonbestemming en vraag je je af: is een woonbestemming een beperking voor een bedrijf? Vrij vertaald: hoe haalbaar is mijn plan als er nabij mijn woning bedrijven gevestigd zijn? Wij geven daar antwoord op in deze blog!

We gaan het volgende bespreken:

Woonbestemming en bedrijven
woonbestemming en bedrijfsbestemming: verschillende situaties
Bezwaar tegen woonbestemming vanuit bedrijf
Conclusie

Woonbestemming en bedrijven

Een woonbestemming spreekt eigenlijk al voor zich. Dat is een bestemming die veelal rust op woonhuizen. Deze bestemming kom je vooral veel tegen in het stedelijk gebied en woonwijken. Hier mag je dan ook alleen wonen. Echter kan het ook voorkomen dat een woning onder een bedrijfsbestemming valt. Dit heeft ermee te maken dat er op datzelfde perceel vaak een bedrijf gevestigd is of was gevestigd. Dan is de woning vaak de bedrijfswoning. Dit zie je dan ook vaak terugkomen op industrieterreinen, in gemengde gebieden en het landelijk gebied. Je spreekt dan ook van wonen en werken op dat perceel.

Echter kan het in de praktijk voorkomen dat er al jaren geen bedrijvigheid meer is en men dus alleen ‘wonen’ uitoefent in een bedrijfswoning. Dan is er sprake van een verschil tussen theorie (het bestemmingsplan) en de praktijk (de daadwerkelijke situatie).

Figuur 1: voorbeeld van een bedrijf met bedrijfswoning

woonbestemming en bedrijfsbestemming: verschillende situaties

Er zijn verschillende uitgangspunten, deze bespreken we hieronder.

Situatie 1: als bewoner had je tot voor kort geen idee dat je handelt in strijd met het bestemmingsplan op jouw perceel. Je dacht destijds een woning te hebben gekocht en hebt nooit gekeken naar het bestemmingsplan. Het resultaat: naast mogelijke handhaving van de gemeente is je woning minder waard en mocht je de woning ooit willen verkopen dan is de koopdoelgroep beperkt. Diverse redenen voor een bestemmingswijziging.

Situatie 2: als bewoner heb je een andere woning op het oog en zet je je huidige woning op de markt. Je laat het taxateren en loopt tegen het probleem aan dat de woning minder waard is en de koopdoelgroep beperkt is. Ook dit is reden voor een bestemmingswijziging.

Situatie 3: als woningzoekende heb je een woning op het oog. Echter rust er een bedrijfsbestemming op maar je wilt er alleen wonen. De woningmarkt is schaars dus je wil graag weten wat mogelijk is. Je wil namelijk niet dat de gemeente komt handhaven als je er eenmaal woont. Een andere reden kan zijn omdat je anders de financiering niet rond krijgt.

Situatie 4: jij hebt een bedrijf en wilt weten of toekomstige woonbestemmingen hier een beperking voor kunnen zijn of je merkt dat er gewerkt wordt aan een bestemmingswijziging nabij je bedrijf en vraagt je af welke impact dat op jouw bedrijfsvoering heeft.

Bezwaar tegen woonbestemming vanuit bedrijf

Nu zijn we bij het onderwerp aangekomen waar je naar op zoek bent.

Het is namelijk zo dat een woonbestemming beperkingen kan opleveren voor omliggende bedrijven. Bedrijven zijn in diverse categorieën opgedeeld. Variërend van lichte bedrijvigheid tot zwaar. Aan deze categorieën zijn minimale afstanden verbonden. Zo moet een middelzwaar bedrijf als bijvoorbeeld een houtzagerij op gebied van geluid 100 meter verwijderd zijn van een woongebied. Voor een gemengd gebied mag je de afstand doormidden delen. Lees hier meer over de milieuzonering.

De haalbaarheid van een bestemmingswijziging naar wonen hangt mede van deze factor af. Het betekent niet dat het niet kan. Het bedrijf of jij als bedrijf moet er alert op zijn wat de ontwikkelingen binnen de omgeving zijn, om zo op juiste momenten tijdens de procedure bezwaar aan te tekenen. Wordt dit moment genegeerd door het bedrijf of heb jij als bedrijf er geen kennis van genomen? Dan kan het zijn dat de gemeente instemt met de woonbestemming als het initiatief voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en er geen bezwaren zijn ingediend.

Conclusie woonbestemming beperking bedrijf

Zowel voor de initiatiefnemer als het omliggende bedrijf zelf geldt: wees op de hoogte van je omgeving en de ontwikkelingen hierin. Het blijft maatwerk en er moet per situatie gekeken worden wat haalbaar is. Bij CADDESK weten we uit ervaring waar je op moet letten en hoe de trajecten lopen. Wil je hier meer over weten of zit je met een concreet probleem? Vul dan vrijblijvend dit formulier in. Bellen mag natuurlijk ook! Wij helpen je graag verder.

Jorrit Zeldenrust

6 februari 2021

© CAD Desk 2021
Webontwikkeling door Convident