Is een woonbestemming een beperking voor een bedrijf?

Leestijd: 5 minuten

Je hebt plannen om de bedrijfsbestemming die op jouw woning rust te wijzigen naar een woonbestemming. Dit kan vele redenen hebben. Zo is de taxatie en de waarde van je woning lager, zijn de financieringsmiddelen voor de particuliere koper beperkt en leidt datgeen tot een beperktere koopdoelgroep.

Maar nu wil je de bedrijfsbestemming wijzigen naar een woonbestemming en vraag je je af: is een woonbestemming een beperking voor een bedrijf? Vrij vertaald: hoe haalbaar is mijn plan als er nabij mijn woning bedrijven gevestigd zijn? Wij geven daar antwoord op in deze blog!

Woonbestemming en bedrijven

Een woonbestemming spreekt eigenlijk al voor zich. Dat is een bestemming die veelal rust op woonhuizen. Deze bestemming kom je vooral veel tegen in het stedelijk gebied en woonwijken. Hier mag je dan ook alleen wonen. Echter kan het ook voorkomen dat een woning onder een bedrijfsbestemming valt. Dit heeft ermee te maken dat er op datzelfde perceel vaak een bedrijf gevestigd is of was gevestigd. Dan is de woning vaak de bedrijfswoning. Deze vorm zie je dan ook terugkomen op industrieterreinen, in gemengde gebieden en het landelijk gebied. Je spreekt dan ook van wonen en werken op dat perceel. In de bestemmingsregels is vaak opgenomen dat de woning alleen bewoond mag worden door een huishouden dat annex is met het bedrijf op hetzelfde perceel.

Echter kan het in de praktijk voorkomen dat er al jaren geen bedrijvigheid meer is en men dus alleen ‘wonen’ uitoefent in een bedrijfswoning. Dan is er sprake van een verschil tussen theorie (het geldende bestemmingsplan) en de praktijk (de daadwerkelijke situatie).

woonbestemming en bedrijfsbestemming: verschillende situaties

Er zijn verschillende uitgangspunten, deze bespreken we hieronder.

Situatie 1: als bewoner had je tot voor kort geen idee dat je handelt in strijd met het bestemmingsplan op jouw perceel. Je dacht destijds een woning te hebben gekocht en hebt nooit gekeken naar het bestemmingsplan. Het resultaat: naast mogelijke handhaving van de gemeente is je woning minder waard en mocht je de woning ooit willen verkopen dan is de kopersdoelgroep beperkt. Diverse redenen voor een bestemmingswijziging.

Situatie 2: als bewoner heb je een andere woning op het oog en zet je je huidige woning op de markt. Je laat het taxateren en loopt tegen het probleem aan dat de woning minder waard is en de koopdoelgroep beperkt is. Ook dit is reden voor een bestemmingswijziging.

Situatie 3: als woningzoekende heb je een woning op het oog. Echter rust er een bedrijfsbestemming op maar je wilt er alleen wonen. De woningmarkt is schaars dus je wil graag weten wat mogelijk is. Je wil namelijk niet dat de gemeente komt handhaven als je er eenmaal woont. Een andere reden kan zijn omdat je anders de financiering niet rond krijgt.

Situatie 4: jij hebt een naastgelegen bedrijf en wilt weten of toekomstige woonbestemmingen hier een beperking voor kunnen zijn of je merkt dat er gewerkt wordt aan een bestemmingswijziging nabij je bedrijf en vraagt je af welke impact dat op jouw bedrijfsvoering heeft voordat het te laat is.

Bezwaar tegen woonbestemming vanuit bedrijf

Nu zijn we bij het onderwerp aangekomen waar je naar op zoek bent.

Een woonbestemming kan beperkingen opleveren voor omliggende bedrijven. Bedrijven zijn namelijk in diverse categorieën opgedeeld. Variërend van lichte bedrijvigheid tot zwaar. Aan deze categorieën zijn richtafstanden verbonden. Zo moet een middelzwaar bedrijf als bijvoorbeeld een houtzagerij op gebied van geluid 100 meter verwijderd zijn van een woongebied. Voor een gemengd gebied mag je de afstand met 1 stap verkleinen. Lees hier meer over de milieuzonering.

De haalbaarheid van een bestemmingswijziging naar wonen hangt mede van deze factor af. Het betekent niet dat het niet kan. Het bedrijf of jij als bedrijf moet er alert op zijn wat de ontwikkelingen binnen de omgeving zijn, om zo op juiste momenten tijdens de procedure bezwaar aan te tekenen. Wordt dit moment genegeerd door het bedrijf of heb jij als bedrijf er geen kennis van genomen? Dan kan het zijn dat de gemeente instemt met de woonbestemming zij vinden dat het initiatief voldoet aan een goede ruimtelijke ordening en er geen bezwaren zijn ingediend.

Conclusie woonbestemming beperking bedrijf

Wil jij een bedrijfswoning omtoveren tot burgerwoning? Of ben jij als omliggend bedrijf juist huiverig wat voor beperkingen een dergelijk naburig initiatief met zich mee brengt? Bij CADDESK weten we uit ervaring waar je op moet letten en hoe de trajecten lopen. Wil je hier meer over weten of zit je met een concreet probleem? Vul dan vrijblijvend dit formulier in. Bellen mag natuurlijk ook! Wij helpen je graag verder.

Jorrit Zeldenrust

6 februari 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident