Mag ik bouwen in het landelijk gebied?

Leestijd: 3 minuten

Een goede vraag die ons met enige regelmaat gesteld wordt. Als burger kan het zijn dat je graag in het landelijk gebied wilt bouwen. Dat kan zijn als particulier, bedrijfseigenaar of agrariër. Of je wel of niet mag bouwen in het landelijk gebied hangt af van verschillende factoren en uitgangspunten. Waar je op moet letten en of je mag bouwen in het landelijk gebied lees je in deze blog!

Visie van de overheid op bouwen in het landelijk gebied

We beginnen met het beleid vanuit de overheid met betrekking tot het bouwen in het landelijk gebied. Ten behoeve van nieuwe bouwontwikkelingen in het landelijk gebied is de overheid duidelijk: het is in beginsel niet toegestaan. Dat is ook niet heel raar omdat we geen toenemende landschapsvervuiling en onevenredige belasting op de natuur willen. Zodoende zijn de kaders streng en is in sommige gevallen het antwoord dan ook nee. Maar de vraag is natuurlijk, waar wij als adviesbureau voor staan, hoe krijg je dergelijke plannen wél van de grond?

Wat staat er in het bestemmingsplan?

Een belangrijk uitgangspunt is het bestemmingsplan. In het bestemmingsplan staat wat wel en niet mag binnen jouw perceel. Is er de ruimte gegeven om een woning of bijgebouw te realiseren dan staat dat onverminderd in het bestemmingsplan. Zodoende kan je een omgevingsvergunning aanvragen en indienen. Als de aanvraag niet in strijd is met het plan krijg jij gewoon jouw omgevingsvergunning. Anderzijds kan je ook kijken of jouw wensen voldoen aan het vergunningsvrij bouwen, dan heb je geen toestemming nodig. Het is maar net wat je wens is.

Maar wat als je wens in strijd is met het bestemmingsplan?

In strijd met het bestemmingsplan

Wanneer een wens in strijd is met het geldende plan dat op het perceel rust is de eerste vraag in hoeverre de wens in strijd is. Rust de juiste bestemming op het perceel en ben je alleen met de maatvoering of oppervlakte van het te bouwen gebouw in strijd, dan is dat al een heel ander verhaal dan wanneer er een natuurbestemming op rust en je daar een woonhuis of bedrijf wilt realiseren. Echter ook hier is het afhankelijk van de locatie niet per definitie uitgesloten. Het is dan ook per situatie maatwerk om dat te beoordelen en er is, afhankelijk van de casus, veel of weinig mogelijk.

Ruimte voor ruimte regeling landelijk gebied

Omdat het beleid op bouwen in het landelijk gebied terughoudend is, heeft de overheid een stimuleringsmaatregel bedacht waardoor het mes aan twee kanten snijdt. Deze maatregel is de ruimte-voor-ruimte regeling. Ook wel rood-voor-rood regeling genoemd. Het doel is om landschap-ontsierende (voormalige) agrarische bebouwing te laten slopen. Ter compensatie krijgt de eigenaar van het gesloopte het recht op één woontitel in het landelijk gebied. Deze titel is toe te passen op het eigen perceel waar gesloopt is, maar mag ook extern worden gebruikt of worden doorverkocht.

Let wel: dit is geen vrijbrief om extern een willekeurige plek aan te wijzen in het landelijk gebied. Het biedt wel mogelijkheid om bijvoorbeeld binnen lintbebouwing in het landelijk gebied een woning te realiseren op een braakliggend perceel waar geen woonbestemming op rust. De wijzigingsprocedure dient wel in zijn geheel te worden gevolgd en er moet sprake zijn van een goede ruimtelijke ordening.

Conclusie

De haalbaarheid van het bouwen in het landelijk gebied valt of staat met de aard van de wens zelf, wat in het bestemmingsplan staat en de locatie. Dit geldt zowel voor particulieren, bedrijven en agrariërs. Ben je benieuwd of jouw plannen haalbaar zijn of kan je wel wat hulp met de procedure gebruiken? Vul dan dit formulier in. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

9 april 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident