Omgevingsvergunning of bestemmingsplanwijziging?

Leestijd: 3 minuten

Van beide termen heb je vast wel eens gehoord. En nu je er actief op gezocht hebt zal je er vast mee te maken hebben of binnenkort mee te maken krijgen. Maar moet je nu gaan voor een omgevingsvergunning of moet je eerst wel of niet iets doen met het bestemmingsplan, zoals een bestemmingsplanwijziging?

Omgevingsvergunning

We beginnen bij het begin: de omgevingsvergunning is onlosmakelijk verbonden met het bestemmingsplan. Een omgevingsvergunning is een vergunning die je in de meeste gevallen nodig zal hebben bij nieuwbouw of grotere wijzigingen aan het bestaande pand of woning.

Ook is een omgevingsvergunning nodig als je nieuwe activiteiten wil doen op het betreffende stuk grond dat hinder of belasting op mens en milieu in de directe omgeving kan veroorzaken. Een omgevingsvergunning is voldoende als je idee of plan niet in strijd is met de huidige bestemming dat op het perceel rust. Een omgevingsvergunning wordt namelijk getoetst aan het actuele bestemmingsplan. Wil je een huis bouwen op een perceel met een woonbestemming of een bedrijf uitbreiden op een perceel met een bedrijfsbestemming? Dan is een omgevingsvergunning voldoende mits je bouwt binnen de richtlijnen van het bestemmingsplan.

Bestemmingsplan

Nu het bestemmingsplan: het bestemmingsplan is een verzameling van één of meerdere bestemmingen dat op een stuk grond of perceel rust. In het bestemmingsplan zijn aspecten opgenomen wat betreffende de bebouwing en exploitatie, richtlijnen omtrent perceelinrichting, activiteiten die ontplooit worden en meer.

Zo kan je een pand waar een winkelbestemming op rust niet zomaar in gaan richten tot een woonhuis of onderverdelen in appartementen. Dat zal geheid voor problemen zorgen en de gemeente gaat hierop actie ondernemen. Ook kan je op een perceel met een agrarische bestemming niet zomaar een camping beginnen (valt onder recreatiebestemming). Dit zijn een aantal voorbeelden waarbij je eerst een bestemmingsplanwijziging zal moeten doorvoeren alvorens je een omgevingsvergunning kan aanvragen.

Wil je trouwens de huidige bestemming van jouw perceel checken? Dat kan hier.

Concreet

Je gaat voor een omgevingsvergunning wanneer de huidige bestemming op het perceel al strookt met wat je van plan bent. Voorbeeld: is de bestemming dat rust op het perceel bedrijfsmatig en wil jij je bestaande bedrijfsactiviteiten uitbreiden middels extra opslagruimte? Dan is een omgevingsvergunning voldoende. Alvorens je deze krijgt wordt de omgevingsvergunning wel getoetst aan het betreffende bestemmingsplan dat op het perceel rust.

Wil je op een perceel met een bedrijfsmatige bestemming bijvoorbeeld woonhuizen realiseren? Dan zal er eerst een bestemmingsplanwijziging moeten komen voordat je de omgevingsvergunning kan aanvragen. In sommige situaties kan een omgevingsvergunning ook worden verleent dat in strijd is met het huidige bestemmingsplan. Dit heet een omgevingsvergunning afwijkend gebruik. Echter heeft dat zo zijn voor- en nadelen die je kan lezen in deze blog.  

Heb je plannen en wil je graag weten hoe je de procedure in één keer goed aanvliegt? Dan ben je bij CADDESK aan het juiste adres! Vul dit formulier in óf bel ons en wij voorzien jou van een 1ste gratis advies! Geheel vrijblijvend.

Jorrit Zeldenrust

4 juni 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident