Rood voor rood regeling: hoeveel moet ik slopen?

Leestijd: 4 minuten

Je bent van plan de rood voor rood regeling (ook wel ruimte voor ruimte regeling genoemd) in te zetten zodat je een win-win situatie voor jezelf creëert. Naast de sloop van voormalige agrarische bebouwing die je in de weg staan krijg jij het recht op één of meerdere woontitels in het landelijk gebied. Iets dat zeer welkom is aangezien provincies en gemeenten normaliter geen nieuwe woonbestemmingen toestaan in het buitengebied.

De voordelen zijn dat jij een woontitel van waarde krijgt. Tevens kan je deze titel kan doorverkopen, net als de vierkante meters die je sloopt. Afhankelijk van de regio kan dat wel oplopen tot een paar ton! De prijzen zijn dusdanig hoog dat jij makkelijk je sloopkosten dekt en er winst uit haalt. Links- of rechtsom verdien je dus aan deze mooie regeling!

Maar hoeveel vierkante meters moet je slopen om in aanmerking te komen voor de rood voor rood regeling? En wat zijn de aanvullende eisen? Dat lees je in deze blog!

Rood voor rood regeling in het kort

Zoals wij in onze andere blogs over de ruimte voor ruimte regeling hebben geschreven is het doel van de regeling in het kort dat de overheid agrarische bebouwing in het landschap als beeldverstorend ervaart. Er is namelijk sprake van veelal leegstand van de kleinere agrarische bedrijven door schaalvergroting. Je ziet dan ook vaak dat de mensen er alleen nog wonen. Dit kunnen de voormalige exploitanten zijn die genieten van hun pensioen maar ook nieuwe kopers.

Op die manier zijn er veel gebouwen die niet of deels niet meer worden gebruikt. Denk hierbij onder andere aan loodsen, veestallen, silo en sleufsilo’s. Het kost vaak veel geld om dat te slopen waardoor men het er liever bij laat. En daarnaast is de extra ruimte voor een auto, caravan of camper nooit verkeerd. Zodoende dat de rood voor rood regeling in het leven is geroepen om mensen te motiveren om te gaan slopen. Zo kan je een beloning in de vorm van een woontitel in het buitengebied krijgen.

Rood voor rood regeling ideeën

Voorbeelden van het toepassen van de regeling zijn om op het eigen perceel een tweede woning te realiseren, het perceel vervolgens te splitsen en dan 1 deel te koop aanbiedt. Ook kan je denken aan mantelzorg, het verkopen van de woontitel of gesloopte vierkante meters en zou je in sommige gevallen de woontitels elders kunnen realiseren in bijvoorbeeld een lintbebouwing. Het toepassen van deze mooie regeling kan dan ook goed uit en je verdient er zelfs aan.

Meld je eerst aan!

Het is belangrijk dat je eerst de procedure in gang zet alvorens je de bebouwing begint te slopen. De al gesloopte vierkante meters mag je niet meer meerekenen waardoor je wellicht niet de grens van het minimum aantal gesloopte vierkante meters haalt. Let hier dus goed op!

Beleid te slopen vierkante meters

Het beleid en de concrete invulling van de rood voor rood regeling is per provincie anders. Zoals het nu is tijdens het schrijven van deze blog is per provincie het minimum aantal te slopen vierkante meters gemiddeld 1.000m2 met Drenthe als uitzondering met haar 750m2. Van de provincie Noord-Holland weten wij inmiddels dat per 1 januari 2021 het minimum te slopen meters van 1.000m2 naar 1.500m2 zal worden verhoogd. Ook daarom doe je er goed aan om nu de regeling er nog is er gebruik van te maken! Je weet maar nooit wanneer het stopt.

Tevens is het zo dat er een paar regels zijn verbonden aan de regeling. Als je de regeling toepast moet de bestemming op jouw perceel ook worden aangepast van agrarisch naar een woonbestemming. Dit heeft als reden dat er in de toekomst zeker weten geen agrarische activiteiten meer worden ontplooit. Anders heeft de regeling ook geen zin.

Verkoop je de woontitel? Dan wordt alsnog jouw bestemmingsplan aangepast naar wonen. Ook dit heeft als reden dat de regeling anders zijn doel voorbij schiet en mensen weer agrarische activiteiten kunnen ontplooien en de bijbehorende bebouwing wederom optuigen. Dat is iets wat de provincie en gemeente juist willen voorkomen.

conclusie

De rood voor rood regeling is een mooie regeling om toe te passen als je een agrarisch perceel in eigendom hebt en er weinig tot geen agrarische activiteiten meer op ontplooit. Tevens kan je als nieuwe perceeleigenaar er ook gebruik van maken. De sloopkosten verdien je terug en je maakt er ook nog winst op ook! Dat middels geld of als je de woontitel zelf wil gebruiken in de vorm van een tweede woning op je eigen of een externe locatie!

Ben je benieuwd hoe de regeling in zijn werk gaat en welke kosten, of beter gezegd, investering ermee gepaard gaat? Vraag dan via dit formulier gratis en vrijblijvend advies aan. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

11 november 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident