Wat houdt milieuzonering in?

Je wilt iets realiseren of een nieuwe activiteit ontplooien op een perceel dat in strijd is met het bestemmingsplan. Zodoende kijk je naar de directe omgeving en zie je bijvoorbeeld diverse woon-, bedrijfs- en/of agrarische bestemmingen door elkaar heen. Mooi! Dat zijn goede referentiekaders wat betreft afstanden waardoor ook jij jouw plan kan realiseren en medewerking krijgt bij een bestemmingsplanwijziging. En toch krijg je geen medewerking! Waarom en wat is de rol van milieuzonering hierin? Wij leggen het jou uit.

Wat houdt milieuzonering zelf in?

Voordat we verder op de inhoud ingaan is het goed om te weten wat milieuzonering inhoudt. De milieuzonering zelf is erop gericht om een goede ruimtelijke ordening te creëren. Dit houdt in dat er gekeken wordt naar de leefkwaliteit en welke impact jouw plannen hiervoor met zich mee kan brengen. Dit klinkt abstract en is het ook. Daarom zijn er concrete regels opgesteld wat betreffende afstanden (de milieuzones).

Je ziet bijvoorbeeld een functieaanduiding binnen een bestemmingsplan waarin staat ‘’bedrijf tot en met categorie 3.2’’. Dit betekent concreet dat als jouw bedrijfsactiviteiten en dus jouw bedrijf binnen categorie 3.1 valt, dat je je hier mag vestigen wat betreft de ‘’zwaarte’’ van jouw bedrijf als jouw bedrijf passend is binnen de lijst van toegestane bedrijfsactiviteiten. Je bent gekeken naar de toegestane categorieën niet in strijd met het bestemmingsplan en je ”type” bedrijf wordt toegestaan. Val je in een categorie hoger dan 3.2 of voldoe je niet aan de toegestane ”typen” bedrijven dan ben je in strijd met het bestemmingsplan en dient er te worden afgeweken.

De ‘’zwaarte’’ ofwel categorie van jouw bedrijf hangt af van diverse factoren. Ten eerste is het goed om te weten welke activiteiten er concreet worden verricht binnen jouw bedrijf. Bijvoorbeeld pers- en drukwerk van staal, lakspuiten, galvaniseren of juist iets heel anders. Zo wordt er per bedrijfsactiviteit rekening gehouden met factoren zoals stofdeeltjes, geluid, ruik, en direct gevaar die vrijkomen bij jouw bedrijfsprocessen. Zodoende worden de richtafstanden t/m de buren gemeten per activiteit per factor.

Aan de hand van bijvoorbeeld de factor geluid heb je vier zones. Zone 1 betreft de minimale afstand van 30 meter vanaf een grensinrichting als er tussen 7 uur s’ ochtends en 7 uur s’ avonds tot en met 45 dB(A) produceert. Tussen 45 dB(A) en 50 dB(A) moet je een afstand van minimaal 50 meter hanteren en val je dus in een zwaardere milieu categorie zoals bijvoorbeeld categorie 3.1.

*dB(A) is een eenheid dat is afgeleid van decibel, maar in tegenstelling tot decibel corrigeert dB(A) de geluidssterktes voor de gevoeligheid van het oor.

Tip: het betreffen richtafstanden, je kan daar gemotiveerd van afwijken. Bijvoorbeeld door middel van akoestisch onderzoek waaruit blijkt dat jouw geluidsbelasting op de omgeving in de praktijk lager is dan de milieucategorie die aan jouw bedrijf is toegeschreven.

Maar waarom ik niet en de buren wel?

Je wil natuurlijk antwoord op de vraag waarom jij iets niet mag realiseren op een perceel terwijl er bestaande woon- en bedrijfsbestemmingen zijn die dichter op elkaar zitten en in strijd zijn met de richtlijnen van de milieuzonering.

Het antwoord daarop is vrij simpel: vroeger waren de regels minder streng dan de regels die wij vandaag de dag hanteren. In de meeste gevallen is het dus zo dat het perceel, de bebouwing daarop en de activiteiten die daarin worden ontplooit jaren of vaak al decennia ’s terug toegestaan zijn. Het betreffen dus bestaande situaties die vroeger naar de regels van toen zijn goedgekeurd. Men spreekt dan ook van bestaande, onherroepelijke rechten.

Echter: is de situering zo dat een andere woning tussen jouw perceel en een bedrijf gesitueerd is, en er is geen sprake van andere bedrijvigheid in de buurt bij jouw perceel (of op voldoende afstand), dan mag je de bestaande woning wel als referentiepunt gebruiken. Dit omdat het bestaande bedrijf al de onherroepelijke rechten heeft om de bedrijfsactiviteiten te mogen uitoefenen en door jou dus niet kan worden beperkt. Hij wordt al beperkt door de bestaande woning die dichterbij is gesitueerd. Milieuzonering is dan ook maatwerk per situatie.

Voordeel van milieuzonering: jij kan als belanghebbende bezwaar maken tegen een nieuw bedrijf als omwonende of juist als bedrijf tegen een te komen woonbestemming die jou in jouw bedrijfsactiviteiten kan beperken. Waar je vroeger minder tegen nabije ontwikkelingen kon doen sta je nu sterker in je recht.

Nadeel van milieuzonering: simpelweg heb je meer rekening te houden met de omgeving. Hierdoor kan het zijn dat minder percelen geschikt zijn voor jou bedrijfsvoering, woning of uitbreidingen van bestaande panden omdat dan de richtafstanden op één of meerdere aspecten wordt overschreden en je niet gemotiveerd van de richtafstanden kunt afwijken.

Er is hoop!

De milieuzonering is mede de aanleiding dat het beleid van gemeenten vaak is om bedrijven uit de kern van een stad of dorp te krijgen. Wat tegenwoordig als ‘overlast’ wordt gezien zoals verkeersintensiviteit van vrachtwagens in het centrum kan juist een motivatie zijn om jouw plannen elders buiten de kern sneller van de grond te krijgen waar je in strijd bent met het bestemmingsplan.

Het toepassen blijft maatwerk, zodoende kunnen er omstandigheden zijn waarom er toch van een grotere, of juist kleinere afstand uitgegaan moet worden. Ook daarom zijn de juiste motiveringen in het proces, weten wanneer je deze kaarten moet spelen en jouw situatie belangrijk. Mileuzonering betreffen namelijk richtafstanden.

Ben je benieuwd of jouw plannen realistisch en haalbaar zijn? Of weet je al dat je voor een bestemmingswijziging gaat en kan je wel wat hulp gebruiken? Ruimtelijke ordening is een vak apart en het beste kan je dan ook een adviseur zoals CADDESK in de arm nemen. Wil je een gratis en vrijblijvend 1ste advies? Vul dan dit formulier in. Bellen mag natuurlijk ook! Met onze 25+ jaar ervaring kunnen wij vast ook jou van dienst zijn.  

Jorrit Zeldenrust

20 oktober 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident