Wat is de kruimelregeling?

Als je bouw- of exploitatieplannen hebt die niet passen binnen het bestemmingsplan dan denk je al snel aan een bestemmingswijziging. Maar doe dat niet te snel! Misschien biedt de kruimelregeling jou de uitkomst. Wij leggen je in deze blog uit wat de kruimelregeling is en welke voordelen het met zich mee brengt.  

Wat betekent de kruimelregeling?

We hebben het binnenplans- en buitenplans afwijken van een bestemmingsplan. De kruimelregeling is een kleine buitenplanse afwijking. De kruimelregeling is een regeling waarmee je middels de reguliere vergunningsprocedure binnen 8 weken een bouw- of exploitatieplan kan bewerkstelligen dat in strijd is met het bestemmingsplan. Met de kruimelregeling zorg je er namelijk voor dat je een omgevingsvergunning kan krijgen die afwijkt van de geldende bestemming.

Het is wel zo dat je aan de regels van de kruimelregeling moet voldoen. De concrete regels om gebruik te maken van de regeling zijn dan ook opgenomen in het Besluit omgevingsrecht. Sommige regels geven relatief veel ruimte voor interpretatie en er bestaat dan ook veel jurisprudentie over. Het blijft wel zo dat een afwijkende omgevingsvergunning alleen verleend wordt wanneer er sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening. Je moet de gemeente over de streep te krijgen en positief laten stemmen voor jouw plan. Die doe je door je verhaal zo goed en compleet mogelijk in te dienen.

De gemeente kan ook een verzoek weigeren als zij het niet eens zijn dat er sprake blijft van een goede ruimtelijke ordening. Afhankelijk van de motiveringen kan je besluiten wel of geen vervolgstappen nemen.

Voordelen van de kruimelregeling

Net als een binnenplanse afwijking is het voordeel dat de kruimelregeling met zich mee brengt dat de procedure aanzienlijk korter is dan dat van een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure of een bestemmingswijziging. Dit vertaalt zich ook in minder kosten. Wel is het zo dat de bestaande bestemming blijft en de kruimelregeling minder ‘grondig’ is. Denk er daarom goed over na wat je wil met jouw perceel voordat je actie onderneemt.  

Hoe verhoudt de kruimelregeling zich tot het bestemmingsplan?

In het bestemmingsplan staan regels die strijdig zijn met de regels van de kruimelregeling. De kruimelregeling is dan ook een verzoek om af te wijken van deze bestemmingsregels. Maar welke regels zijn dan leidend? In zo’n geval wordt er gekeken naar de motivering.

Als in het bestemmingsplan is opgenomen dat bijgebouwen verboden zijn, en jouw verzoek is het vergunnen van een bijgebouw, dan mag de gemeente jouw verzoek honoreren of weigeren op basis van motiveringen. Maar is de afwijzing terecht of niet? Dat valt zo snel niet te zeggen en verschilt per casus, maar er moet wel een motivering aan ten grondslag liggen. Er is dan ook veel jurisprudentie over wanneer de gemeente wel of niet terecht een verzoek heeft afgewezen.

Weigert de gemeente jouw verzoek dan kun je altijd nog juridisch procederen. Het betreft dan ook per situatie maatwerk of jouw aanvraag wel of geen houvast heeft en hoever je ermee wilt gaan. Bij CADDESK helpen we je dan ook graag om een goede inschatting van de haalbaarheid van jouw plan te maken en welke procedure je het beste kan volgen.

Wat als ik niet in aanmerking kom?

Als je niet in aanmerking komt voor de kruimelregeling dan is de beste keuze om te gaan voor een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure of een bestemmingsplanwijziging. Welke van de twee het beste past bij jouw situatie lees je hier.

Conclusie

De kruimelregeling is een mooie regeling als je er gebruik van kunt maken. Hiervoor moet je wel aan deze regeling voldoen. Wil je weten of je in aanmerking komt voor deze mooie regeling of dat het bewandelen van een ander pad wellicht beter bij jouw plannen past? Vraag dan een gratis 1ste vrijblijvend advies aan via dit formulier. Bellen mag ook!

Jorrit Zeldenrust

11 januari 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident