Wat is de ruimte voor ruimte regeling?

Leestijd: 3 minuten

Je hebt vast al eens van deze regeling gehoord, en zo niet dan is dat ook niet erg. Wij gaan je in deze blog aan de hand van een casus uitleggen wat de ruimte voor ruimte regeling exact is en wat jij er voor voordeel uit kan halen.

Een korte uitleg over de ruimte voor ruimte regeling

De concrete uitleg van de ruimte voor ruimte regeling (ook wel RvR, rood voor rood genoemd) is als volgt. De ruimte voor ruimte regeling is in het leven geroepen om de kwaliteit van het landelijk gebied te verbeteren. Dit wil de overheid doen door het landelijk gebied te saneren van beeld verstorende agrarische bedrijfsgebouwen.

De definitie van agrarische bedrijfsgebouwen is heel breed. Het kunnen schuren en loodsen zijn, maar bijvoorbeeld ook sleufsilo’s en andere verharde bebouwing. Nu denk je vast: waarom zou ik mijn tijd en geld steken in het saneren omdat een ander dat graag wil? Hier komt het mooie! Je krijgt er wat voor terug! Namelijk een woontitel in landelijk gebied wat normaliter onmogelijk is. Immers: de gemeenten willen geen nieuwe woonbestemmingen in landelijk gebied, dit is bepaald in de verordening.

De casus: sanering voor een woontitel

In deze casus nemen we het fictieve koppel Pieter en Sandra. Pieter en Sandra zijn sinds jaar en dag agrariërs en vinden dat leuk om te doen. Nu ze wat ouder worden zijn ze de intensiviteit van hun werkzaamheden aan het afbouwen zijn tot nul. Hierdoor zijn de bedrijfsgebouwen overbodig geworden. Mede met het oog op het verbod van asbestdaken in 2028 en dat Pieter en Sandra van het landelijke uitzicht vanuit de achtertuin willen genieten hebben ze besloten de tweet loodsen en een sleufsilo achter de boerderij af te breken.

Zij zijn bekend met de ruimte voor ruimte regeling en doen hier dan ook een beroep op. Hiervoor hebben ze iemand in de arm genomen om hun hierin te adviseren. Om in aanmerking te komen voor de woontitel zullen ze in de provincie Noord-Holland minimaal 1.000m2 moeten slopen (het minimum verschilt per provincie). Hieraan kunnen ze voldoen. De woontitel willen ze op hun huidige perceel onderbrengen voor hun zoon en zijn gezin.

De adviseur van Pieter en Sandra heeft de procedure op touw gezet en ondertussen is er een aannemer die de twee loodsen en sleufsilo verwijdert. Ondertussen is de adviseur ook bezig om de agrarische bestemming dat op het perceel rust te laten omzetten naar een woonbestemming. De bestemmingsplanwijziging is gedaan en zodoende kan de omgevingsvergunning voor de te komen woning worden aangevraagd. De vergunning is verleent en het ontwerpen en bouwen kan beginnen!

De gemeente werkt aan bovenstaande mee omdat je een beroep hebt gedaan op de ruimte voor ruimte regeling. Normaal gesproken zal een gemeente nooit een nieuwe woonbestemming toelaten in het landelijk gebied.

Kan je de woontitel ook verkopen?

Je kan de gesaneerde vierkante meters of een deel hiervan verkopen aan een andere agrariër die wil stoppen. De woontitel zelf is ook verhandelbaar. De kopers zullen zich wel aan bepaalde regels moeten houden hierbij. Welke dat zijn lees je hieronder.

Kan je de woontitel ook elders toepassen?

Als de zoon van Pieter en Sandra de woontitel elders wil toepassen is dat mogelijk. Wel zijn hier verscherpte regels van toepassing. Het zal op een perceel moeten worden gebouwd dat tussen bestaande bebouwing ligt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan lintbebouwing in het buitengebied. Je zal de woontitel nooit mogen toepassen te midden van het open landschap, dit omdat dat juist weer landschapsvervuilend is. Hou je je aan het normale, dan is veel mogelijk en bespreekbaar.

Het is uiteindelijk wel zo dat als de woontitel elders gebruikt wordt alsnog altijd jouw bestemming gewijzigd zal moeten worden naar een woonbestemming. Want met een agrarische bestemming kan je ook weer agrarische activiteiten ontplooien. En dat is iets dat de gemeente met de ruimte voor ruimte regeling juist wil terugbrengen.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden en toepassingen van de ruimte voor ruimte regeling? Krijg gratis en vrijblijvend een 1ste advies! Hiervoor hoef je alleen dit formulier in te vullen. Ook kan je ons altijd even bellen.

Jorrit Zeldenrust

28 juni 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident