Wat is een bestemmingsplan?

Leestijd: 5 minuten

Op elk perceel in Nederland is het van toepassing, een bestemmingsplan. In Nederland is de ruimtelijke ordening dusdanig geregeld dat per gebied of perceel een bestemmingsplan ten grondslag ligt. De reden dat bestemmingsplannen in het leven geroepen zijn is om de betreffende ruimtes ordelijk in te delen. Maar wat is een bestemmingsplan nu eigenlijk en wat kan je er mee? Wij leggen het je uit in deze blog.

Wat staat er in een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan is opgenomen wat wel en niet mag, dit kan per perceel zijn, maar het kan ook voor een bepaald gebied gelden waarin meerdere percelen onderbracht zijn. Hierbij kan je denken aan bijvoorbeeld een woonwijk of industrieterrein. In een bestemmingsplan is bepaald wat wel en niet mag op het betreffende stuk grond. En laten we eerlijk zijn, een beetje duidelijkheid is altijd fijn.

Een bestemmingsplan is heel divers: zo is bijvoorbeeld in de woonbestemming opgenomen dat de woningen in jouw wijk alleen gebruikt mogen worden om in te wonen, je buren niet zomaar andere activiteiten mogen gaan ontplooien zoals het verkopen van auto’s, worden er maximum hoogtes in opgenomen en mogen woningen niet zomaar gesplitst worden tot 2 adressen. Dit is slechts een kleine selectie van voorbeelden wat kan staan in het bestemmingsplan.

Naast woonbestemmingen heb je bedrijfs-, natuur,- maatschappelijke,- sport,- recreatie,- agrarische bestemmingen en nog veel meer! Binnen deze bestemmingen heb je ook weer categorieën. Het is goed om te weten dat elk bestemmingsplan maatwerk is, opgesteld door de gemeente. Met uiteindelijk als doel om een ordelijke leefomgeving te creëren.

De inhoud van een bestemmingsplan wordt vaak als overweldigend gezien. Het is een document dat in juridische taal is opgesteld met een begrippenlijst, beleid wat wel en niet mag en afwijkingen daarop. Het beslaat veel tekst. Onderstaand een fragment uit een bestemmingsplan van een woonwijk in Groningen.

Figuur 1: fragment bestemmingsplan

Wat kan ik met een bestemmingsplan?

Nu je kort en krachtig weet wat het doel van een bestemmingsplan is, is het natuurlijk de vraag wat voor toepassing dit op jou heeft en wat jij ermee kan. Een bestemmingsplan is juridisch bindend en geldt dus voor iedereen.

Dat heeft zo zijn voor- en nadelen. Een voordeel is dat je omgeving niet zomaar van alles mag doen, het zou zuur zijn als je buurman een discotheek begint en een andere bewoner besluit zijn tuin vol te bouwen voor extra woonruimte van 2 verdiepingen hoog. Een nadeel is dat een bestemmingsplan jouw plannen eventueel kan beperken of hinderen.

Bestemmingsplanwijziging of omgevingsvergunning?

Heb je bijvoorbeeld een woning, ben je bedrijfseigenaar, agrariër of voorzitter van een sportclub of ben je iets anders, dan moet je als je wil je uitbreiden, slopen of andere activiteiten op jouw perceel wil ontplooien eerst kijken of jouw idee binnen het op jouw perceel geldende bestemmingsplan valt. Zo ja, dan kan je datgene wat je wil gaan doen op gang zetten. Hiervoor heb je alleen wel een omgevingsvergunning nodig die je aanvraagt bij de gemeente. Zij toetsen deze vergunning aan de kaders van het bestemmingsplan.

Echter: voldoen jouw plannen niet aan het bestemmingsplan, oftewel: zijn jouw plannen in strijd met het bestemmingsplan, dan zal je moeten gaan voor een bestemmingsplanwijziging of een omgevingsvergunning afwijkend besluit. Afhankelijk van jouw situatie kies je één van de twee.

Belanghebbende

Ook kan je bezwaar maken als belanghebbende tegen een ander zijn plannen dat van (in)directe invloed op jou is. Denk bijvoorbeeld aan een direct omwonende die iets wil ondernemen en jij daar aantoonbaar hinder van kan ondervinden.

Er zijn ook minder voor de hand liggende invloeden. Een concreet voorbeeld hiervan is een bedrijventerrein met een aantal openbare parkeerplekken waar jouw klanten gebruik van maken. Als er dan een bedrijf is dat dusdanig uitbreidt dat leidt tot een veel hogere verkeersintensiviteit, dan kan dit de parkeervoorzieningen voor jouw klanten tekort doen. Allemaal zaken waar je niet meteen aan denkt maar waar je toch belanghebbende in bent.

En nu?

Nu je globaal weet wat een bestemmingsplan is en hoe jij ermee in aanraking kan komen is het altijd goed om te weten wat wel en niet mag. Je kan het voor jouw geldende bestemmingsplan en andere wet- en regelgeving inzien op deze site. Je toetst simpelweg je adres in en krijgt zo inzage in de documenten.

Heb je vragen over een te ontwikkelen plan, loop je vast of wil je bezwaar maken? CADDESK biedt je de helpende hand. Met 25+ jaar ervaring helpen wij jou graag! Ook juridische trajecten pakken wij op. Vul dit formulier in voor een 1ste gratis en vrijblijvend advies! Je mag ons ook altijd even bellen.

Jorrit Zeldenrust

6 juli 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident