Wat is een bestemmingsplanwijziging?

Leestijd: 2 minuten

Het woord zegt het zelf al, een bestemmingsplanwijziging is de wijziging van een bestaande bestemming. Op elk perceel in Nederland ligt een bestemming, opgenomen in het bestemmingsplan. In dit bestemmingsplan staat wat er wel en niet op het perceel mag worden ontwikkeld en ontplooit qua bebouwing, exploitatie en activiteiten daarin.

Een verzameling van percelen met diverse bestemmingen zijn opgenomen in het algehele bestemmingsplan voor een bepaald gebied of omgeving. Dit kan bijvoorbeeld een dorp of stad zijn. Gelukkig zijn bestemmingen te wijzigen en wij leggen in deze blog uit waarom.

Wat is het doel?

Het doel van een bestemmingsplanwijziging is de wijziging van een bestaande bestemming. De reden dat een bestemming gewijzigd moet worden heeft te maken met het feit dat iemand iets op het perceel wil ontwikkelen of doen dat in strijd is met de huidige bestemming. Ook kan de gemeente het zelf wijzigen als men een behoefte ziet ontstaan die er eerder niet was. Denk aan een bedrijventerrein of extra woonwijken (woningnood dat al tijden speelt).

Een concreet voorbeeld is iemand die een woonhuis wil realiseren op een voormalig agrarisch perceel in het stedelijk gebied. De persoon in kwestie, laten we haar Petra noemen, heeft een perceel op het oog waar momenteel een agrarische bestemming op rust. Dit houdt in dat het perceel voor agrarische activiteiten is bestemt is en de daaraan gebonden kaders dus gelden. Eén ding is zeker: een woonhuis voor alleen wonen voldoet niet aan die kaders.  

Petra zal, om haar droom werkelijkheid te laten worden, de huidige bestemming moeten wijzigen naar een woonbestemming. Pas als dat is gelukt kan Petra er legitiem wonen. Na een succesvolle wijziging van de bestemming kan ze een omgevingsvergunning aanvragen om haar droomhuis te bouwen. Deze omgevingsvergunningsaanvraag zal worden getoetst aan de bestemming die op het betreffende perceel rust. Als de bestemming nog agrarisch is zal Petra geen omgevingsvergunning krijgen en heeft ze dus geen toestemming tot de bouw.

Daarom is het belangrijk om voor een bestemmingsplanwijziging te gaan als je iets wilt realiseren of ontplooien op een stuk perceel dat in strijd is met de bestemming.

Zijn er alternatieven?

Er is één alternatief die je kan doen ter vervanging van een bestemmingsplanwijziging. Dat is de omgevingsvergunning afwijkend gebruik. In het kort is de omgevingsvergunning afwijkend gebruik een omgevingsvergunning die je wordt verleend dat in strijd is met de bestaande bestemming. Petra mag dus wonen op het perceel terwijl er nog een agrarische bestemming op rust. Maar hier zitten wel haken en ogen aan! Meer uitleg hierover en wat het verschil is met een bestemmingsplanwijziging kan je hier vinden.

Hoe ziet het traject eruit

Het traject van een bestemmingsplanwijziging betreft een relatief vaste looptijd en neemt minimaal enkele maanden in beslag. Dit exclusief eventuele juridische procedures. Uiteraard heeft de gemeente ook een flink aandeel in het tijdspad en de complexiteit van de wijziging zelf draagt er ook aan bij. Hoe complexer de aanvraag hoe meer onderzoeken er voor de ruimtelijke onderbouwing gedaan moeten worden, denkend aan bijvoorbeeld milieubelasting, geluidsoverlast en meer. Ook dient er een nieuw plan te door de aanvrager te worden geschreven.

Bij CADDESK hebben wij meer dan 25 jaar ervaring hierin. Wij weten hoe je een wijziging het beste kan aanvliegen om zo de beste kans van slagen te krijgen waardoor jouw droom werkelijkheid wordt! Ook kunnen we eerst een haalbaarheidonderzoek doen van jouw plan om na te gaan of het een reëele kans van slagen heeft.

Wil je de mogelijkheden bespreken? Vul dan dit contactformulier in voor een 1ste gratis en vrijblijvend advies of bel ons!

Jorrit Zeldenrust

31 mei 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident