Wat is een omgevingsvergunning?

Leestijd: 2 minuten

Een omgevingsvergunning is een vergunning die je nodig hebt als je een constructie wil laten bouwen of bestaande bouw wilt uitbreiden. Ook heb je een omgevingsvergunning nodig als je activiteiten wil ontplooien dat mogelijk hinder voor een ander kan opleveren. Dit geldt de mensen om je heen en het milieu.

Wat houdt het concreet in?

Concreet houdt dit in dat als je wil bouwen of een stuk terrein wil inrichten voor bepaalde activiteiten je eerst moet checken of je project vergunningsplichtig is.

Principeverzoek voorbeeld: Hans wil een uitbouw aan zijn bestaande woning laten plaatsen. Hans woont in een nieuwbouwwijk zonder beschermd stadsaanzicht. Daarnaast zal de uitbouw een uitbreiding zijn op de bestaande keuken. Een deel van de achtertuin zal voor deze uitbouw opgeofferd worden.

Nu kijkt Hans via de online check van het omgevingsloket of hij voor zijn adres hiervoor vergunningsplichtig is, oftewel: moet Hans een omgevingsvergunningsaanvraag indienen? Hans vult zijn adres in, kruist aan dat het een aanbouw betreft aan de achterzijde van zijn woning en krijgt de uitkomst dat er geen vergunning nodig is voor de aanbouw aan zijn woning. Hans kan dus beginnen met het laten maken van bouwtekeningen en het project laten bouwen door een aannemer.

hoewel Hans vergunningsvrij deze aanbouw mag bouwen, betekent het niet dat hij zich niet aan de richtlijnen van het huidig geldende bouwbesluit 2012 hoeft te houden. Hier staan zaken in over de minimale vereisten waar de constructie aan moet voldoen. Denk aan de stevigheid van de fundering, brandveiligheid en meer van dit soort vereisten.

Mocht Hans een uitbouw willen realiseren aan de voorzijde van zijn woning, dan is de kans zeer groot dat een omgevingsvergunning verplicht is. Dit heeft te maken met het aanbeeld van de straat en dat er rekening gehouden moet worden met de buren. Anders krijgen we praktijken zoals in Belgiƫ waar men in elkaar ombouwt.

Dit betekent niet dat je geen vergunning toegewezen krijgt. Is het bouwwerk binnen proporties en geeft het weinig tot geen hinder? Voldoet het tevens aan het bestaande bestemmingsplan? Dan is de kans alsnog groot dat het project doorgaat en jij je vergunning gewoon krijgt. Let wel: bij een omgevingsvergunningsaanvraag vraagt men altijd om een bouwtekening.

Opmerking: een omgevingsvergunning wordt je alleen verleend als je aanvraag niet in strijd is met de bestaande bestemming dat op het perceel rust. Is dit wel het geval? Dan moet je eerst een bestemmingsplanwijziging doorvoeren voordat je een omgevingsvergunning kan aanvragen. De omgevingsvergunning wordt immers getoetst aan de kaders van de huidige bestemming die op het perceel rust. Denk bijvoorbeeld aan een woning die je wil realiseren op een perceel waar momenteel een bedrijfs- of natuurbestemming op rust. Daar zal eerst een woonbestemming op moeten komen. Ook kan je in sommige gevallen voor een omgevingsvergunning afwijkend gebruik gaan. Het verschil lees je hier. Tevens kan je de huidige bestemming van je perceel hier checken.

En als je niet iets bouwt?

Ook als je op grond dat in jouw eigendom is iets wil ondernemen is het verstandig om datgeen wat je wil doen eerst te toetsen bij het omgevingsloket. We nemen het voorbeeld van Frits.

Frits is agrariƫr en exploiteert veel van zijn gronden voor veeteelt. Hij wil een deel van zijn landerijen gebruiken voor akkerbouw. Om de toekomstige etenswaren van voldoende vers water te voorzien zal Frits water gaan ontginnen van oppervlaktewater. Afhankelijk van de hoeveelheden liters water zal er een milieuvergunning moeten worden aangevraagd om dit te mogen doen. Een milieuvergunning valt onder de kop omgevingsvergunning.

Complexiteit

Zit je in een complexe situatie of weet je niet waar je moet beginnen? Neem contact met ons op voor een 1ste gratis en vrijblijvend advies en CADDESK helpt je verder op weg!

Convident-admin

29 januari 2020

© CAD Desk 2021
Webontwikkeling door Convident