Wat is een principeverzoek?

Heb je plannen om te bouwen of uit te breiden op een locatie en passen jouw plannen niet (geheel) binnen de kaders van het huidige bestemmingsplan dat op het perceel rust? Dan is de kans groot dat je als 1ste stap een principeverzoek in gaat dienen. Maar nu is de vraag, wat is eigenlijk een principeverzoek? Wij gaan jou daar antwoord op geven!

Wat speel je klaar met een principeverzoek?

Het doel van een principeverzoek is dat je aftast bij de gemeente wat hun visie is omtrent jouw plan. Het doel is dan ook een 1ste stap in het proces om de welwillendheid van de gemeente te toetsen. De mensen die jouw principeverzoek binnenkrijgen en beoordelen zijn het college van burgemeester en wethouders (lees: de behandelend ambtenaren). Zij doen een voorlopige uitspraak over de haalbaarheid van jouw project en geven hiermee ook aan of zij medewerking willen verlenen aan jouw initiatief. Zo weet je in een vroeg stadium hoe de gemeente tegenover jouw initiatief staat.

En dan?

Je hebt een reactie gekregen van de gemeente op jouw principeverzoek. Nu je een concreet beeld van de gemeente hoe zij over jouw plannen denken weet waar je aan toe bent en wat zij ervan vinden. Met deze input weet je welke vervolgstappen je kan nemen. Bij positief bericht moet je in het verdere stadium meer gegevens en onderzoeken aanleveren die van relevantie zijn bij de bestemmingsplanprocedure of anderzijds.

Maar nu vraag je je vast af… waarom doe ik het principeverzoek?

Voordelen van het verzoek

Het voordeel van een principeverzoek is dat je zonder al te veel tijd en geld erin gestoken te hebben weet of jouw project haalbaar is. Een principeverzoek is een stuk minder intensief en tijdrovend dan ruimtelijke procedures zoals het starten van een omgevingsvergunning afwijkend besluit of bestemmingsplanprocedure (bestemmingsplanwijziging).

Naast de lagere kosten weet je in een vroeg stadium hoe de gemeente tegenover jouw plannen staat. Zodoende heb je hun visie vroeg inzichtelijk en weet je op welke knoppen je moet drukken bij de vervolgstappen. Dus mocht je verder willen gaan met jouw plannen, dan weet je meteen hoe je de omgevingsvergunning- of bestemmingsplanprocedure strategisch moet gaan doorlopen. Je weet immers de houding van de gemeente en wat hun motieven zijn om wel of geen medewerking te verlenen.

Kortom: je tast af wat een gemeente wel en niet wil, wat hun motivatie is en argumenten zijn zodat jij hierop kan inspelen. Je verkent het speelveld alvorens je erop gaat spelen!

Nadelen van het verzoek

Het advies van CADDESK is om bij de lastigere casussen waar veel verandert geen principeverzoek te doen maar het spel anders te spelen. De reden hiervoor is omdat je bij een casus dat veel veranderingen met zich meebrengt bijna gegarandeerd een negatieve uitspraak krijgt waardoor je met 1-0 achterstaat. Daarnaast is een principeverzoek informeel en kan je niet in bezwaar en beroep gaan tegen het besluit. Door eerst draagvlak te creëren en goed na te denken over de implementatie en uitwerking van jouw plan tackel je al een groot deel van de bezwaren die de gemeente zal opwerpen. Immers: voor de eventuele bezwaren heb je al een passende oplossing gecreëerd.

Maar hoe kan je inschatten wat de juiste plan van aanpak is? Een principeverzoek of de weg anders bewandelen? Dat is lastig, CADDESK helpt je hierin graag met haar 25 jaar aan expertise.

Tip: ben je ‘te laat’ en heb je al een principeverzoek met een negatieve uitspraak? Zelfs dan vergaat de wereld gelukkig niet. Wij hebben brede ervaring op dit gebied en bedenken dan ook samen met jou hoe we het traject het beste kunnen aanpakken. Wij denken niet in processen maar in oplossingen en bekijken het traject vanuit meerdere hoeken. Er is vaak een oplossing te vinden! Dit weten wij uit ervaring. Staar je niet blind op alleen het principeverzoek en het proces zelf.

Deze flexibele aanpak levert een hogere succesratio op waardoor jouw droom werkelijkheid wordt. Speel het spel slim! Wil je vrijblijvend een gratis 1ste advies? Vul dan dit formulier in of bel ons.

Jorrit Zeldenrust

9 juni 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident