Wat is het bouwbesluit?

Leestijd: 3 minuten

Als je wil bouwen zal je je moeten houden aan bepaalde voorwaarden. Of je nu bouwt met een omgevingsvergunning of vergunningsvrij bouwt, het bouwbesluit is juridisch bindend. Maar wat is het bouwbesluit precies en wat zijn de consequenties van het niet naleven hiervan?

Het bouwbesluit

Het bouwbesluit is een online document waarin de wet- en regeling staat waaraan een gebouw moet voldoen. Of je nu spreekt over nieuwbouw, bestaande bouw of verbouw. Hierin staat vermeldt waaraan een gebouw moet voldoen op gebied van brandwerendheid, in hoeverre het bestand moet zijn tegen externe krachten (wind, regen, storm), luchtvochtigheid, diktes van muren, draagkracht, elektra, nooduitgangen en meer. Vaak zijn de betreffende aspecten verwikkeld met de NEN normen. Het bouwbesluit zelf is hier te vinden. De NEN normen zijn ook hierin vermeldt.

Ook vallen het sloopbesluit en het gebruiksbesluit onder het huidige bouwbesluit. Hierin zijn zaken opgenomen als participatie van omwonenden, beheer van de slooplocatie, afvoer van bouwafval en meer. Denk bijvoorbeeld aan asbestverwijdering, als je dit niet correct doet kan je een boete en verdere maatregelen verwachten. Ook moet je met een veiligheidsplan komen en moet er contact worden onderhouden met het bevoegd orgaan (vaak de gemeente waarin de sloop plaatsvindt).

Opmerking: bij het aanvragen van een omgevingsvergunning zal de gemeente jouw plan o.a. toetsen aan het bouwbesluit. Dit kan middels de aangeleverde bouwtekeningen die je verplicht moet aanleveren als je vergunningsplichtig bent. Bij vergunningsvrij bouwen moet je ook voldoen aan het bouwbesluit. Er kan achteraf gehandhaafd worden. Een bouwtekening is bij vergunningsvrij bouwen niet verplicht. Al is het altijd verstandig een tekening te laten maken. Waarom? Dat lees je in deze blog.

Wat valt onder het bouwbesluit?

In principe alle bebouwing, ook bestaande panden. Maar er zijn uitzonderingen en afwijkingen opgenomen in het besluit. Het is immers logisch dat bestaande bouw niet of deels niet voldoet aan de nieuwste eisen van het bouwbesluit. Simpelweg omdat die destijds nog niet opgenomen waren in het bouwbesluit. Daarom gelden er voor bestaande bouw (deels) andere, soepelere regels. Al hoeft dat niet per definitie te betekenen dat men nooit hoeft te vernieuwen. Soms gelden nieuwe regels ook voor bestaande bouw. Je doet hier verstandig aan om daar rekening mee te houden. Bijvoorbeeld middels een jaarlijkse inspectie van je bedrijfs- of vastgoedpand.

Opmerking: bij het niet naleven van de regels van het bouwbesluit kan de gemeente stappen ondernemen. Als bij handhaving wordt geconstateerd dat jouw pand(en) geheel of deels niet voldoen aan het bouwbesluit kan de gemeente forse boetes uitdelen. Dit zijn geen boetes van een paar honderd euro maar kan zo in de duizenden euro’s oplopen.

Hoe is dit allemaal te controleren?

Gelukkig hoef jij het bouwbesluit niet van top tot teen te kennen, zolang jij een bouwkundig tekenbureau, een aannemer en/of eventuele onderaannemers hebt die die kennis wel bezitten. Desalniettemin is het altijd verstandig dat in de offerte van de betreffende partij(en) is opgenomen dat het geschetste of te bouwen bouwwerk voldoet aan het bouwbesluit. Zo sluit jij de risico’s en eventuele kosten in ieder geval uit.

Heb je bouwplannen? Dan kan CADDESK het proces van ontwerp tot realisatie op zich nemen voor jou! Ook bieden wij diensten aan m.b.t. bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Denk aan bestemmingsplanwijzigingen, het opstellen van, bezwaar maken of aantekenen en juridische procedures. Allemaal zaken die spelen alvorens de daadwerkelijke bouw. Bij deze procedures is een bouwtekening verplicht. Zodoende kunnen wij jou van A tot Z ontzorgen en besteden wij niets uit! Dat bespaart jou extra kosten.

Voor een 1ste gratis en vrijblijvend advies kan je dit formulier invullen. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

21 augustus 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident