Wat is vergunningsvrij bouwen?

Leestijd: 4 minuten

Een woord waar veel mensen blij van worden, vergunningsvrij bouwen. Iets bouwen zonder dat je het complete traject van het aanvragen van een omgevingsvergunning door moet en je zeker weet waar je aan toe bent. Ideaal! Alleen is het de vraag wel wat nu allemaal vergunningsvrij mag en wanneer dat niet mag. Waar staan deze regels opgesteld en hoe weet je of jij vergunningsvrij mag bouwen? Dat leggen wij jou uit in deze blog!

Wanneer mag ik vergunningsvrij bouwen?

Je mag vergunningsvrij bouwen als je voldoet aan een aantal voorwaarden. Deze voorwaarden zijn te vinden in het Besluit omgevingsrecht. Dit is een document die je op de website van de overheid kan vinden. We pakken ter voorbeeld een stuk uit het besluit, onderstaand is te lezen wat de voorwaarden zijn wat betreft het vergunningsvrij bouwen van een dakkapel:

…een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op:

 • 4. een dakkapel in het achterdakvlak of een niet naar openbaar toegankelijk gebied gekeerd zijdakvlak, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:
 • a.voorzien van een plat dak,
 • b.gemeten vanaf de voet van de dakkapel niet hoger dan 1,75 m,
 • c.onderzijde meer dan 0,5 m en minder dan 1 m boven de dakvoet,
 • d.bovenzijde meer dan 0,5 m onder de daknok,
 • e.zijkanten meer dan 0,5 m van de zijkanten van het dakvlak, en
 • f.niet op:
 • 1°.een woonwagen,
 • 2°.een gebouw waarvoor in de omgevingsvergunning voor het bouwen daarvan is bepaald dat het slechts voor een bepaalde periode in stand mag worden gehouden…

Hieruit is concreet op te maken dat je vergunningsvrij een dakkapel mag plaatsen aan de achterzijde van de woning of op elke zijde van de woning mits het betreffende dakdeel niet naar een openbaar gebied gericht staat. Daarnaast worden er eisen gesteld aan de maatvoeringen en mag het niet op roerend goed of een tijdelijk bouwwerk gebouwd worden. Vrij duidelijke taal dat gesproken wordt.

Daarnaast zijn er uiteraard ook lastigere te interpreteren eisen te vinden als het gaat over een los bouwwerk. Denk bijvoorbeeld aan een bijgebouw of een grote schuur. Dan moet je je onder andere aan onderstaande eisen voldoen.

…een omgevingsvergunning voor activiteiten als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a of c, van de wet is niet vereist, indien deze activiteiten betrekking hebben op:…
…een op de grond staand bijbehorend bouwwerk of uitbreiding daarvan in achtererfgebied, mits wordt voldaan aan de volgende eisen:

 • a.voor zover op een afstand van niet meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:
 • 1°.5 m,
 • 2°.0,3 m boven de bovenkant van de scheidingsconstructie met de tweede bouwlaag van het hoofdgebouw, en
 • 3°.het hoofdgebouw,
 • b.voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw:
 • 1°.indien hoger dan 3 m: voorzien van een schuin dak, de dakvoet niet hoger dan 3 m, de daknok gevormd door twee of meer schuine dakvlakken, met een hellingshoek van niet meer dan 55°, en waarbij de hoogte van de daknok niet meer is dan 5 m en verder wordt begrensd door de volgende formule:
 • maximale daknokhoogte [m] = (afstand daknok tot de perceelsgrens [m] x 0,47) + 3;
 • 2°.functioneel ondergeschikt aan het hoofdgebouw, tenzij het betreft huisvesting in verband met mantelzorg,
 • b.voor zover op een afstand van meer dan 4 m van het oorspronkelijk hoofdgebouw, niet hoger dan:…

Wat opvalt zijn woorden zoals achtererfgebied, bebouwingsgebied en perceelsgrens. Woorden die geen hogere wiskunde zijn maar wel door elk persoon anders geïnterpreteerd kan worden. Want wat is nu concreet het achtererfgebied? Het gebied aan de achterzijde van het hoofdgebouw of een vast percentage van de achterzijde van het gehele perceeloppervlak? Daarom is het altijd goed om woorden die onzeker zijn qua definitie in de begrippenlijst op te zoeken. En mocht die er niet zijn dan kan je het beste googelen of de van Dale raadplegen. Dit voorkomt misstanden.

Tip: naast het besluit omgevingsrecht kan je ook de vergunningencheck doen. Vul dit wel goed en waarheidsgetrouw in want het kleinste detail kan al het verschil maken tussen wel of niet vergunningsplichtig moeten bouwen.

Let wel: de gemeente kan in de bouwregels van het bestemmingsplan vergunningsvrij bouwen beperken. Dit kunnen zij doen als er sprake is dat de ruimtelijke ordening in het geding kan komen. Er is hier veel jurisprudentie over per casus apart of het gerechtvaardigd is of niet om dit te beperken. De uitkomsten zijn verschillend per uitspraak.

Bouwbesluit 2012

Vergunningsvrij bouwen betekent trouwens niet dat je niet hoeft te voldoen aan het bouwbesluit. Het bouwbesluit is een document waarin alle normeringen zijn opgenomen omtrent bouwwerken. Of het nu gaat over de integriteit van de constructie, de isolatie of de brandveiligheid. Hier heb je je aan te houden, vergunningsvrij of niet. Lees in deze blog alles over dit document. Ook dien je rekening te houden met het privaatrecht. Wat dat is lees je in deze blog.

Conclusie

Als je wil weten of je vergunningsvrij kan bouwen kan je het Besluit omgevingsrecht digitaal raadplegen. Ook kan je de vergunningencheck doen zoals kort hiervoor genoemd. Let bij het raadplegen van het Besluit omgevingsrecht er wel op dat je de interpretatie goed doet. Zoek van woorden waar meerdere interpretaties aan gegeven kunnen worden de definities op en bij vragen weet je ons te vinden. Daarnaast is het goed om na te gaan of in het bestemmingsplan zelf dergelijke objecten die vallen onder vergunningsvrij bouwen beperkt worden of niet.

Kom je erachter dat je vergunningsplichtig bent of wil je weten of jouw wens vergunningsvrij gebouwd kan worden? CADDESK helpt je graag verder! Ook doen wij bestemmingsplanwijzigingen, het opstellen van een bestemmingsplan, ruimtelijke onderbouwingen, juridische trajecten en meer! Vul dit formulier in voor een 1ste gratis advies! Bellen mag natuurlijk ook.

Jorrit Zeldenrust

23 september 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident