Wat valt er allemaal onder een omgevingsvergunning?

Leestijd: 5 minuten

Het aanvragen van een omgevingsvergunning is een procedure dat erbij hoort als je iets nieuws wil realiseren of ontplooien op jouw perceel. Maar wat valt allemaal onder een omgevingsvergunning en waar bestaat de aanvraag uit? Wij leggen het je uit in deze blog!

Een omgevingsvergunning, wat is dat?

We beginnen bij het begin: een omgevingsvergunning is een vergunning die je moet aanvragen als je vergunningsplichtige* plannen hebt zoals bijvoorbeeld bouw, verbouw, gewijzigd gebruik en exploitatie van het perceel. Deze plannen mogen niet in strijd bent met bestemmingsplan. Hieraan worden jouw plannen en vergunningsaanvraag getoetst. In het bestemmingsplan is bijvoorbeeld opgenomen wat de maximale hoogte mag zijn van jouw woning. Overschrijd je die hoogte met een aanbouw, dan is dat in strijd met het bestemmingsplan en krijg je geen omgevingsvergunning om te mogen realiseren.

*Niet alle bouwwerken of exploitatie van activiteiten zijn omgevingsvergunningplichtig. Als jij je aan de kaders houdt van o.a. het besluit omgevingsrecht mag je gewoon vergunningsvrij bouwen! Hoe? Dat lees je in deze blog!

Het doel van de omgevingsvergunning is dat men niet lukraak overal dingen kan gaan bouwen en activiteiten kan ontplooien. Heb je de vergunning niet en zet je toch je plannen door, dan kan de gemeente gaan handhaven in de vorm van boetes, sloop of juridische stappen. Zijn jouw plannen binnen de kaders van het bestemmingsplan en niet buiten proportioneel? Dan krijg jij gewoon jouw omgevingsvergunning! Het klinkt streng, maar als je je erin verdiept dan zie je dat veel wél mag. 

De omgevingsvergunning is vrij recentelijk in het leven geroepen en is overkoepelend voor onder andere de bouw-, woon,- en sloopvergunningen. Dit valt nu allemaal onder één vergunning en dat is de omgevingsvergunning. Dit maakt het wel zo makkelijk want dan kan je overkoepelend één volledige aanvraag indienen. De individuele namen van de vergunningen blijven wel behouden.

Het voordeel is ook dat je niet alles apart hoeft in te dienen bij verschillende overheidsorganen. Dat was iets dat in het verleden het tijdspad nog wel eens in gevaar kon brengen als je bijvoorbeeld wel al je sloopvergunning had maar bijvoorbeeld nog geen kap- of bouwvergunning. Daarnaast was er de onzekerheid of je alle vergunningen wel toegewezen kreeg. Dit proces is nu gelukkig makkelijker geworden en je hoort het in één keer omdat het allemaal valt onder de omgevingsvergunning.

De casus van Jan

We geven een voorbeeld aan de hand van de volgende casus. Jan woont in een twee-onder-een-kap woning. Om meer ruimte op zolder te creëren wil Jan graag aan de voorzijde van zijn woning een dakkapel plaatsen. Daarnaast betreft het een woning uit de jaren zeventig en zal er dus asbest bij vrijkomen dat ook afgevoerd moet worden. Jan gaat naar het digitale omgevingsloket om de vergunningscheck te doen. Dit doet Jan voordat hij officieel zijn aanvraag indient om zeker te weten waar hij aan toe is.

Jan zit op de website en nadat Jan zijn adres heeft ingevoerd komt hij op een pagina met catagorieën en werkzaamheden. Jan kruist ‘dakkapel plaatsen’ en het ‘slopen en/of verwijderen asbest verwijderen’ aan.

Figuur 1:de betreffende werkzaamheden

Zodoende klikt Jan op ‘volgende’ en komt Jan op de volgende pagina uit. Bij dit punt staan de twee gekozen werkzaamheden die Jan wil gaan doen. Ook is dit meteen een verdiepingsslag, want hierin kan Jan bij beide werkzaamheden op ‘check’ klikken en dan komt er een aanvullende vragenlijst uit voort dat specifiek voor dat onderwerp is.

Figuur 2: de betreffende checkknop

Vervolgens komt Jan op een korte vragenlijst die hij kan doorlopen.

Figuur 3: de check vragenlijst

Als Jan eenmaal van alle werkzaamheden de check doorlopen heeft komt hij bij punt 4 dat de uitkomst weergeeft. In het geval van Jan is de uitkomst dat hij voor de te plaatsen dakkapel een omgevingsvergunning nodig heeft en voor de sloop en afvoer een meldingsplicht. Wat hij concreet moet doen en aanleveren staat onder het tabblad ‘benodigdheden’. Dit is te zien in het onderstaande figuur.

Figuur 4: de uitkomst van de check

Let op: het is en blijft een vrijblijvende check maar je dient de vragen goed in te vullen. Een verschil in een aangegeven maat kan al het verschil betekenen tussen een dakkapel dat vergunningsvrij is of niet. Zo komt ook de vraag of de dakkapel meer dan 0,5m van de zijkanten van het dak verwijderd is. Deze en andere vragen maken al hét verschil tussen wel of geen vergunning. Vul daarom ook alles waarheidsgetrouw in. Doe je het goed dan is de check een handige tool en zorgt het ervoor dat de situatie niet wordt onderschat.

De omgevingsvergunningsaanvraag goed aanvliegen

Ben je niet in strijd met het bestemmingsplan en mag je niet vergunningsvrij bouwen? Oftewel: ben je omgevingsvergunning-plichtig? Dan is een omgevingsvergunningaanvraag datgene wat je moet doen. (De aanvraag kan via dezelfde site.) Hier vraag je voor één of meer zaken de omgevingsvergunning aan. Op de site geef je aan wat de werkzaamheden zijn. Bijvoorbeeld alleen bouwen of ga je ook slopen en giftige materialen afvoeren? (Eigenlijk net zo als bij de vergunningscheck.) Zo ja, dan wordt de aanvraag aan meerde aspecten getoetst en moet je óók hier plannen voor aanleveren. Bijvoorbeeld constructietekeningen, doorsnedes, en hoe je dat op een wettelijk veilige manier gaat uitvoeren.

Eenmaal ingevuld komt de aanvraag bij de betreffende gemeente terecht. Zij zullen soms een vooroverleg (gesprek) met jou inplannen waarin jij je plannen nader kan toelichten. Maar in de praktijk komt het vaak voor dat er eenzijdig beoordeeld wordt of je wel of niet jouw omgevingsvergunning krijgt. Dat is niet wat je wil! Doe de aanvraag daarom ook niet gehaast en vraag jezelf af welke activiteiten er zullen plaatsvinden en of je dit ook met een plan moet onderbouwen. Van tevoren informeren bij de gemeente kan altijd.

Daarnaast is het verstandig, vooral wanneer jouw plannen complexer van aard zijn, om zelf actief contact op te nemen met de afdeling vergunningen voor een gesprek. Zo leer je elkaar kennen maar kan je ook met een wisselwerking de aanvraag omgevingsvergunning en welke documenten de gemeente graag aangeleverd ziet worden op elkaar afstemmen. Zo zijn beide partijen tevreden en weet je zeker dat je niets vergeten bent. Dit is altijd beter dan slechts een digitaal bericht van één kant waarbij ook nog de kans is dat de afwijzing is gebaseerd omdat je iets vergeten bent om aan te leveren. Daarnaast kan je als je toch al in gesprek bent dan ook de aanvraag meteen per mail bij diegene doen. Het omgevingsloket is namelijk niet de enige manier. Direct de aanvraag doen bij je gemeente per brief of mail mag ook.

TIP 1: voordat je bovenstaande in gang zet is het altijd belangrijk om eerst te kijken of jouw plannen überhaupt in strijd zijn met het bestemmingsplan. Is dat het geval dan doe je de aanvraag voor niets want dan wordt je aanvraag sowieso is afgewezen. Je plannen zijn namelijk in strijd zijn met het bestemmingsplan. Kijk daarnaast ook of je plannen eigenlijk wel omgevingsvergunningplichtig zijn. Is dat niet het geval dan mag je jouw plannen gewoon zonder vergunning uitvoeren.

Tip 2: Wil je trouwens weten hoe je je bestemmingsplan kan vinden dat geldt voor jouw perceel en hoe je die kan aflezen? Dat weet je na het lezen van deze blog. En zijn jouw plannen wel in strijd met het bestemmingsplan, dan kan je je plannen aanpassen of moet je gaan voor een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure of bestemmingsplanwijziging. Meer over deze twee procedures lees je hier.

Conclusie

Je weet nu wat er allemaal valt onder de omgevingsvergunning. Daarnaast is meten weten. Het is goed om te weten of je wel of niet in strijd bent met het bestemmingsplan en of jouw plannen omgevingsvergunningplichtig zijn. Dan weet je pas concreet wat de juiste vervolgstappen zijn. Namelijk vergunningsvrij bouwen, een omgevingsvergunning moeten aanvragen of dat je voor de bestemmingsplanwijziging of uitgebreide omgevingsvergunningprocedure moet gaan.

Als je weet dat je een omgevingsvergunning moet aanvragen dan is het goed om te weten wat je moet aanleveren voordat je de omgevingsvergunningaanvraag indient. Zo is de kans op afwijzing het minimaalst. Tevens doe je er goed aan om eerst in gesprek te gaan met de gemeente zodat je elkaar kan peilen en wat je exact van elkaar kan verwachten. Dan kan je ook per mail of brief direct bij de betreffende medewerker de vergunning aanvragen en hoeft dat niet via het omgevingsloket. Het omgevingsloket is namelijk niet verplicht dé enige manier. Een brief of mail naar de betreffende gemeente mag ook.

Heb je vragen over het traject of anders? Vul dan dit formulier in voor een gratis en vrijblijvend 1ste advies! Bellen met ons mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

23 september 2020

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident