Rood voor rood regeling Friesland

Wanneer je landbouwgrond in bezit hebt met daarop een (voormalig) agrarisch bedrijf kan ook jij in aanmerking komen voor de rood voor rood regeling Friesland. Zoals je waarschijnlijk weet, zal je aan een aantal vereisten moeten voldoen alvorens je aanspraak kan maken op deze mooie regeling. Wat de rood voor rood regeling Friesland betekent en welke vereisten hiermee annex zijn lichten we onderstaand nader toe.

Rood voor rood regeling Friesland, wat is dat?

het recht verkrijgen tot het bouwen van één of meerdere woningen in het buitengebied. Middels de rood voor rood regeling Friesland kan je dat bewerkstelligen in ruil voor de gesloopte vierkante meters van je (voormalige) agrarische bedrijfspanden. Het is dan ook een regeling die mogelijk maakt dat je een woning mag bouwen in het buitengebied. In beginsel op jouw eigen perceel. De vraag is natuurlijk: waarom kan ik niet gewoon een woning bouwen zonder deze regeling?

Wanneer we het hebben over een bedrijfswoning bij een bestaand agrarisch bedrijf is dat goed mogelijk. In de meeste bestemmingsplannen of beleidsstukken is vastgelegd dat wanneer men de noodzaak van extra personeel kan aantonen, er een tweede bedrijfswoning mag worden gebouwd. Echter ligt dit anders bij ‘gewone’ woningen van burgers waar geen bedrijfsvoering annex mee is.

Het huidige overheidsbeleid is namelijk dat men vindt dat wonen een binnenstedelijke aangelegenheid is. Dit nabij de voorzieningen die een stad, dorp of kern te bieden heeft. Daarnaast is het landelijk gebied primair een gebied gericht op agrariërs. Zodat zij hun beroep kunnen uitoefenen. Daarom is het recht om een ‘gewone’ woning te bouwen in het buitengebied niet vanzelfsprekend.

Sterker nog: provinciaal beleid verbiedt nadrukkelijk nieuwbouw van burgerwoningen in het buitengebied. Mits, en daar komt het: er bijvoorbeeld gecompenseerd wordt. En dat is de rood voor rood regeling Friesland.

rood voor rood regeling friesland

Figuur 1: in het rood het door de provincie Friesland aangewezen stedelijk gebied.

De rood voor rood regeling Friesland, waarom?

We hebben eerder al besproken dat het huidige overheidsbeleid is om in beginsel geen burgerwoningen toe te staan in het buitengebied. Maar de grote vraag is natuurlijk, waarom niet? De gedachtegang hierachter is dat overheden het platteland graag zoveel mogelijk ‘’schoon’’ willen houden van ontsierende bebouwing. Dan is natuurlijk de vraag waarom agrariërs vaak wel mogen uitbreiden maar woningbouwontwikkelingen niet. Simpel: het buitengebied is er in beginsel voor de agrariërs.

Maar ook in deze sector wordt gecentraliseerd en is er sprake van schaalvergroting. Kleinere boerderijen komen leeg te staan en worden opgekocht door mensen uit de stad, of de ‘’kleinere boer’’ gaat er binnenkort mee stoppen. Het resultaat is een mooie woonboerderij, maar wel met allemaal bebouwing erom heen. Sleufsilo’s, stallen en meer.  En hiervan zegt de overheid: deze ‘’lelijke’’ dingen willen we uit ons landschap, en om dat te bespoedigen staat er wat tegenover. Namelijk het recht om een of meerdere woningen te bouwen in het buitengebied. Hiermee kan men bijvoorbeeld de sloopkosten dekken en er nog een mooie cent aan overhouden ook. Dit recht is onder voorwaarden ook verplaats- en verkoopbaar.

Kan ik zomaar gaan slopen en de woningen bouwen?

Je moet dit traject goed ingaan. Eerst zal je moeten bekijken of je in aanmerking komt voor de rood voor rood regeling Friesland. Het zou namelijk zonde zijn wanneer je al sloopkosten maakt en blijkt dat je niet voor de regeling in aanmerking komt.

Wanneer je in aanmerking komt voor de regeling is het eerst contact met de gemeente zoeken. Er dient duidelijkheid te zijn in wat jouw concrete plannen zijn. Waar wil je de woning(en) situeren op het perceel? Wil je het recht eventueel verkopen aan een ander? Of de woning bouwen op een ander perceel? Allemaal vragen om bij stil te staan.

Het een en ander dient nader uitwerkt te worden in een plan. Er moet rekening worden gehouden met de omgeving en er zal een bestemmingsplanwijziging moeten plaatsvinden. Namelijk de bestemming wijzigen naar een woonbestemming. Onderdeel hiervan is een ruimtelijke onderbouwing.

Tip: niet op voorhand gaan slopen! Dan verspil je de gesloopte vierkante meters.

Conclusie

Aanspraak maken op de de rood voor rood regeling Friesland is zeker de moeite waard wanneer je hiervoor in aanmerking kan komen. Wel is het een traject dat gemoeid gaat met het nodige geduld en een investering. Anderzijds levert het je ook op!

Wil je graag de mogelijkheden bespreken?

Neem dan gerust contact met ons op, onze vakspecialisten staan altijd voor je klaar!

Contact opnemen
© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident