Ruimtelijke onderbouwing

Een gratis 1ste advies? Klik hier!

Ruimtelijke onderbouwing

Een ruimtelijke onderbouwing is een document waarin plannen van projectontwikkelaars, bedrijven of particulieren met betrekking tot een of meer percelen gemotiveerd worden. Deze plannen passen momenteel nog niet binnen het geldende bestemmingsplan. Bij het opstellen van dit document wordt gekeken naar diverse aspecten die van invloed zijn op de haalbaarheid. Uiteraard met maar één doel.

Het doel van een onderbouwing

Regelmatig komt het voor dat initiatieven zoals een bouwplan of ander gebruik van perceelgronden niet past binnen de geldende bestemming. Bij concrete initiatieven waar de gemeente medewerking aan wenst te verlenen, kan dan een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure of bestemmingsplanwijziging worden toegepast. Deze beide procedures dienen te worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing. In deze onderbouwing wordt gemotiveerd weergegeven dat jouw initiatief voldoet aan de beleidskaders van de gemeente en dat het plan past binnen de bestaande omgeving.

Voordelen ruimtelijke onderbouwing

De voordelen van een onderbouwing is dat je je plannen motiveert middels uitkomsten van onderzoeken en beleidsanalyses. Een goed onderbouwd plan heeft een veel hogere kans van slagen! Kijk wel even of je voor een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure gaat of een bestemmingsplanwijziging. Een bestemmingsplanwijziging is relatief duurder dan alleen een goed beargumenteerde ruimtelijke onderbouwing, dit komt omdat je bij een bestemmingsplanwijziging ook zelf een nieuw bestemmingsplan moet (laten) opstellen. Het is dus goed om per situatie te kijken of je liever voor een bestemmingsplanwijziging of een uitgebreide omgevingsvergunningprocedure gaat. Welke keuze je maakt hangt af van diverse factoren en eventuele toekomstige plannen.

Kosten en inhoud ruimtelijke onderbouwing

Natuurlijk wil je ook weten wat een ruimtelijke onderbouwing kost. Het blijft maatwerk omdat je, afhankelijk van de situatie, bepaalde onderzoeken er wel of niet in meeneemt. Wil je bijvoorbeeld plannen realiseren nabij een natura 2000 gebied dan ontkom je niet aan een stikstofonderzoek. Afhankelijk van de locatie neem je wel of niet onderzoeksaspecten mee. Denk hierbij aan o.a. akoestische, flora en fauna, bodem en archeologische onderzoeken.

Heb je een locatie waarvan wij zien dat één of meerdere onderzoeken niet nodig zijn dan laten we dat achterwege. Uiteraard motiveren wij waarom dat onderzoek achterwege gelaten kan worden geheel onderbouwd met feiten. Dat scheelt jou geld!

Heb je vragen, of wil je weten wat wij voor jou kunnen betekenen? Voor een gratis & vrijblijvend 1ste advies en prijsopgaaf vul je onderstaand formulier in. Bellen mag natuurlijk ook!

  • Kennis & expertise
  • Deskundigheid
  • Jarenlange ervaring
  • Maatwerk
  • Kostenbesparend

Wil je graag de mogelijkheden bespreken?

Neem dan gerust contact met ons op, onze vakspecialisten staan altijd voor je klaar!

Contact opnemen
© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident