Ruimtelijke ordening

De Wet Ruimtelijke Ordening. Wat is dat precies en wat doet CADDESK qua dienstverlening hierin? Lees het hieronder!

De Wet Ruimtelijke Ordening

De Wet Ruimtelijke Ordening is een wet dat in samenhang met andere wetten in het ruimtelijk domein waarborgt dat bij het planmatig (her)inrichten van een omgeving of regio rekening wordt gehouden met de factoren die er spelen op lokaal- en regionaal niveau. Je kan hierbij denken aan de economie, het woningaanbod, de bedrijvigheid, krimp, groei, demografie en milieu. Daarnaast spelen ook de belangen van belanghebbenden. Aan de hand van de Wet Ruimtelijke Ordening kan de overheid een juridisch beleid opstellen (BV: structuurvisie). Een bestemmingsplan is een concreet document dat voorkomt uit een dergelijk beleid. Zodoende kan men niet zomaar van alles gaan doen op een willekeurige locatie zonder oog voor de omgeving te hebben. Men spreekt zodoende van een goede ruimtelijke ordening.

Het toewijzen of herinrichtingen van bijvoorbeeld een stadscentrum, woonwijk, recreatiegebied, sportcomplex of industrieterrein door de gemeente met inachtneming van het beleid zijn voorbeelden van ruimtelijke ordening. Men houdt rekening met de eerdergenoemde factoren en weegt deze met elkaar af.

Wat CADDESK als adviesbureau Ruimtelijke ordening concreet hierin kan betekenen voor jou: 

Bestemmingsplan opstellen, wijzigen en en meer 

Het bestemmingsplan speelt een belangrijke rol in Ruimtelijke ordening. Het document heeft als doel antwoord te geven op vragen zoals waar je een gebouw, zoals bijvoorbeeld een woning of bedrijfsgebouw, mag bouwen en waarvoor jij deze gebouwen mag gebruiken. Het bestemmingsplan regelt ook hoe groot en hoog een gebouw mag zijn. Ook is erin opgenomen welke activiteiten wel of niet zijn toegestaan op een perceel. Maar wat als je iets wil dat het huidige bestemmingsplan niet toelaat? Welke stappen ga jij zetten om toch jouw droom te verwezenlijken?

Principeverzoek

Het indienen van een principeverzoek is vaak de 1ste stap die je zet als je plannen hebt die niet geheel passen binnen de kaders van de huidige bestemming van jouw perceel. Je toetst met dit verzoek de welwillendheid van de gemeente zonder eerst al te veel kosten te maken. Een principeverzoek heeft zo zijn voor- en nadelen.

Ruimtelijke onderbouwing

In de ruimtelijke onderbouwing wordt gemotiveerd waarom jouw initiatief voldoet aan de beleidskaders van de gemeente en waarom het wél past binnen de bestaande omgeving waar jij jouw project wil hebben. Hierbij komen ook onderzoeken aan te pas ter ondersteuning van jouw initiatief. Een ruimtelijke onderbouwing is verplicht als jouw plannen (deels) afwijken van het bestemmingsplan en je de bestemming wilt wijzigingen. Klik hier voor meer informatie over ruimtelijke onderbouwingen.

Omgevingsvergunning

Heb je plannen om een nieuwe woning of bedrijfspand te bouwen, er een stuk bij te bouwen of ga je stoppen/uitbreiden/veranderen met je huidige bedrijfsactiviteiten? Als jouw plannen niet in strijd zijn met het huidige bestemmingsplan heb je alleen een omgevingsvergunning nodig die wij voor jou kunnen verzorgen, uiteraard met alles erop en eraan.

Ruimte voor Ruimte regeling (Rood voor Rood)

Wanneer je plannen hebt om agrarische bebouwing te slopen, dan kan je ter compensatie van die sloop het recht verkrijgen om één nieuwe woning te bouwen in het landelijk gebied. Tevens wordt de agrarische bestemming een woonbestemming. Ook zijn deze vierkante meters van jou goud geld waard en mag je als je wil de woontitel doorverkopen! Lees wat je rechten en plichten zijn en hoe de ruimte voor ruimte regeling, ook wel rood voor rood regeling genoemd, in zijn werk gaat.

Advies juridische procedures

Heb je een initiatief waarvoor de bestemming gewijzigd moet worden of waarvoor een omgevingsvergunning verleend is, dan is er een kans dat derden (bijvoorbeeld buren) bezwaar gaan maken met als doel om jouw wensen en plannen tegen te houden. Ook kan jij bezwaar maken tegen andermans plannen die van invloed op jou zijn of tegen het genomen besluit van de gemeente. Lees hoe wij jou kunnen helpen.

Locatie en haalbaarheidsonderzoek

Je hebt een idee of wens die je graag wil uitvoeren. Nieuwbouw, verbouw of exploitatie. Het idee is ontstaan met een zeker doel voor ogen. Je wil de grond op een zekere manier gaan gebruiken. Dat hoeft niet altijd in geld maar het kan ook een stuk plezier zijn dat je eraan beleeft. Hoe reëel is dit? En welke stappen zet je voordat je veel kosten gaat maken?

Projectmanagement

Projectmanagement of projectbeheer is het beheersen van projecten. Wens je bijvoorbeeld jouw bedrijf te verplaatsen, nieuwbouw te plegen of een woonwijk te ontwikkelen, dan is het belangrijk dat het proces overzichtelijk voor je blijft en onnodige kosten vermeden worden.  Dit kan alleen wanneer het proces op een goede wijze wordt georganiseerd, communicatie duidelijk verloopt, er sprake is van een zorgvuldige voorbereiding en vooraf duidelijk is wat het resultaat moet zijn. Meer hierover lees je hier.

Ruimtelijke ordening

Bouwen, verbouwen of exploiteren van grond? Dan zal je ongetwijfeld met de gemeente in aanraking komen. Bij CADDESK ben je aan het juiste adres!

Ruimtelijke ordening

Maatwerk

Wij zijn gespecialiseerd in bouwtechnische tekeningen. Wil je meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op of bekijk de maatwerk-pagina.

Maatwerk

Wil je graag de mogelijkheden bespreken?

Neem dan gerust contact met ons op, onze vakspecialisten staan altijd voor je klaar!

Contact opnemen
© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident