Waar mag ik bouwen: bouwvlak of bouwperceel

Leestijd: 4 minuten

Mag ik bouwen in het bouwvlak of bouwperceel? En wat als er geen bouwvlak is, waar mag ik dan bouwen? Dit zijn vragen die wij geregeld krijgen en waar nog veel onduidelijkheden over zijn. Wij leggen je in deze blog dan ook het verschil tussen beide uit en waar je mag bouwen!

Het verschil tussen een bouwvlak en bouwperceel

Vaak worden deze twee begrippen met elkaar verward, en dat is ook wel begrijpelijk. Maar wat is nu het verschil? Het verschil tussen een bouwvlak en bouwperceel geven de woorden zelf eigenlijk al aan. Een bouwvlak is een duidelijk omlijnt stuk grond (vlak) binnen de betreffende bestemming waar volgens de bouwregels van het bestemmingsplan in gebouwd mag worden. Afhankelijk van de regels kan dit het hoofdgebouw zijn, maar ook bijgebouwen en meer. Maar net wat de bouwregels toelaten en hoe het begrip bouwvlak precies gedefinieerd wordt. Dit verschilt namelijk nog wel eens per bestemmingsplan. In onderstaand figuur als voorbeeld hoe een bouwvlak wordt aangeduid.

Figuur 1: voorbeeld van een bouwvlak. In dit geval van een groot verwerkingsbedrijf.

Wanneer er een bouwvlak is zijn er vaak aanvullend regels over wat gebouwd mag worden buiten het bouwvlak. Deze regels laten vaak minder toe. Dat is immers ook het doel van een bouwvlak. Het centreren van bebouwing.

Nu het bouwperceel. Een bouwperceel is in de praktijk het betreffende perceel in eigendom. In de bouwregels is opgenomen wat je daarbinnen mag bouwen en hoe. Dat bijvoorbeeld bij de bestemming bedrijf ten hoogste één bedrijfswoning mag worden gerealiseerd. Ben je dan vrij om die bedrijfswoning te plaatsen waar je wil? Het antwoord hierop is nee. Dat er geen bouwvlak is betekent niet dat je overal op het bouwperceel mag bouwen. Vaak zijn er regels qua maatvoeringen, afstanden van de grenzen en meer. Maar gebonden aan een specifiek bouwvlak ben je niet. Ook hier is het belangrijk om te weten wat de definitie van een bouwperceel in het betreffende bestemmingsplan is.

Figuur 2: voorbeeld van bouwregels op een perceel met bouwvlak.

Waar mag ik bouwen?

Waar je mag bouwen hangt dus af van de bouwregels in het bestemmingsplan. Per bestemming verschilt dit. Daar waar geen bouwvlakken zijn mag normaliter binnen het bouwperceel waar de bestemming op rust gebouwd worden, uiteraard wel in lijn met de regels van de betreffende bestemming. Let wel dat als je twee bestemmingen of meer hebt binnen jouw perceel elke bestemming zijn eigen gebruiks- en bouwregels heeft. Let er ook op dat als je mag bouwen het gebruik ervan niet in strijd is met de gebruiksregels. Zo mag je niet gaan wonen in een bouwwerk bestemd als bedrijfsbestemming en andersom geen restaurant openen in een woning met woonbestemming.

Let wel: het kan zo zijn dat er helemaal niets gebouwd mag worden kijkende naar de bouwregels die rusten op het perceel. Denk bijvoorbeeld aan agrarische percelen. Dan staat er bijvoorbeeld ”alleen ter plaatse van een bouwvlak” of ”bouwwerken mogen uitsluitend worden gebouwd binnen de functieaanduiding X”.

Wat als ik niet mag bouwen?

Dan kom je bij de vraag of je überhaupt mag bouwen. Ook dit hangt van de betreffende bestemming af. In de praktijk zal het echter zelden voorkomen dat je binnen een woon-, bedrijf-, of gemengde bestemming niet mag bouwen. Vaak wordt een grond bestemd ten behoeve van een bepaald gebruik. Als je er vervolgens niet op mag bouwen ten behoeve van dat gebruik, zoals een woning ten behoeve van wonen dan is dat apart. Echter komt het nog wel eens voor.

Als je niet mag bouwen en je wilt graag bouwen, dan ben je in strijd met het bestemmingsplan. Je zal bijvoorbeeld je bestemming moeten wijzigen. Dit zodat je de bouwregels kan aanpassen.

Tip 1: begrippen als bestemmingsvlak, bouwperceel en bouwvlak worden vaak door elkaar heen gebruikt. In onze blog over bestemmingsvlakken kom je meer te weten over wat een bestemmingsvlak is.

Tip 2: naast de bouwregels van het bestemmingsplan kan je ook kijken of je wens voldoet aan het vergunningsvrij bouwen. Let wel dat het gebruik van het vergunningsvrije bouwwerk niet in strijd mag zijn met de gebruiksregels van het bestemmingsplan.

Conclusie: waar mag ik bouwen bouwvlak of bouwperceel

Het antwoord op de vraag: waar mag ik bouwen bouwvlak of bouwperceel hangt zoals je hebt gelezen van verschillende factoren af. Vooral van de regels van de geldende bestemming. Ongeacht je wel of geen bouwvlak hebt zal je moeten kijken naar de regels in het bestemmingsplan waar je wel en niet mag bouwen en aan welke regels je je dient te houden. Weet je niet of je in de goede richting zit of kan je wel wat hulp gebruiken? Voel je dan vrij om dit formulier in te vullen voor een 1ste vrijblijvend advies. Bellen mag natuurlijk ook!

Jorrit Zeldenrust

25 juni 2021

© CAD Desk 2024
Webontwikkeling door Convident